Så kan vi hjälpa dig

Vår radiologiska mottagning är liten, men välutrustad och modern. Här gör vi cirka 16.000 undersökningar varje år.

Till exempel:

 • konventionella röntgenundersökningar
 • genomlysningsundersökningar
 • ultraljudsundersökningar
 • mammografiundersökningar
 • datortomografiundersökningar
 • magnetundersökningar.

Vi tar även biopsier från olika organ med ledning av ultraljudsteknik eller med genomlysning/datortomografi–teknik.

Vi utför inte tandröntgen (ortopantomografi) utan det gör ÅHS tandläkarmottagning.

Du behöver en remiss

För röntgenundersökning behöver du en röntgenremiss.

Svaren på röntgenundersökningarna får du sedan av din remitterande läkare på respektive avdelning eller mottagning.

Väntetider

I regel behöver du inte vänta längre än 15 minuter till våra drop in-undersökningar, men undantag finns. Till exempel har svåra olyckor samt brådskande undersökningar från akuten företräde.

Mammografiundersökning för kvinnor som känt en knöl i bröstet utför vi inom loppet av fem vardagar efter besöket hos den remitterande läkaren.

Aktuella väntetider till ultraljudsundersökning, datortomografi och magnetundersökning hittar du på sidan Kösituationen.

Beredskap

När vi inte har öppet samt under veckosluten (jourtid) har vi en röntgenskötare i beredskap som kan göra brådskande undersökningar.

Bra att veta inför ditt besök

Inför vissa undersökningar ska du ta laboratorieprover. Till exempel för att få njurfunktionsvärde eller blodets koagulationsförmåga. Tänk på att ta laboratorieproverna i god tid så att de är tillgängliga för röntgenavdelningen när det är dags för din undersökning.

Följande röntgenundersökningar kräver förberedelser:

 • vissa ultraljud (UL) 
 • vissa datortomografiundersökningar (DT) 
 • vissa magnetundersökning (MRT) 
 • mag- och tarmröntgen (ventrikel-colografi ,anografi) 
 • undersökning av urinblåsa (cystografi,mictionscystografi) 
 • punktioner och dränage av olika slag 
 • kateterinsättning i njure (pyelostomi) 
 • kateterinsättning i gallvägar (percutan transhepatisk colangiografi) 
 • undersökning av urinvägar via kateter (antegrad- och retrogradpyelografi) 
 • undersökning av urinvägar på barn (urografi).

Du får mer information om de prover du behöver göra när du bokar din undersökning.

Efter ditt besök

Vissa ingrepp kräver en kort tids uppföljning/eftervård genast efter ingreppet. Då kontrollerar vi puls- och blodtryck med jämna intervaller och följer med smärt- och allmäntillståndet.

Eftervården planerar vi tillsammans med dig när du bokar ingreppet eller undersökningen. Övervakningen sker vanligen på kirurgiavdelningen, men ibland även på en mottagning.

Information för anhöriga och besökare

Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym när du besöker ÅHS.

Vi som jobbar här

På röntgen jobbar röntgenläkare, avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, röntgenskötare, medicinsk sekreterare samt sjukhusbiträde.

Länkar till mer information

Information om röntgen och röntgenstrålning:

Strålsäkerhetscentralen

rontgen.com