Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kösituationen

Här hittar du en förteckning över väntetider när det gäller fall som inte är brådskande.

Akuta patienter tar vi emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlar vi inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Med väntetid menar vi den tid det tar från det att remissen kommit in till mottagningen tills det är dags för dig att göra ditt första besök på mottagningen. 

Läs mer om vårdgarantin i § 20 i landskapslagen om hälso- och sjukvård (Ålands författningssamling)

Kösituationen augusti 2020

MOTTAGNING VÄNTETID
Hälsocentralen i Mariehamn 2,5 veckor
Hälsocentralen i Godby 3 veckor
   
Barn- och ungdom  
Medicinska fall  0-8 veckor
Kirurgiska fall  0-8 veckor
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen  0-4 veckor
BUP utredning NPF 12 v
Gynekologi  
Mottagning 12 veckor
Inkontinensoperation 39 veckor
Prolapsoperation 36 veckor
Hysterektomi 32 veckor
   
Medicin  
Hjärtmottagningen 2 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 6 veckor
Minnesmottagningen 2 mån
Lungmottagningen 5 veckor
Sömnapnémottagningen 1-2 mån
Mag-tarmmottagningen 0 veckor
Endoskopi 6-8 veckor
Reuma 4 veckor
Onkologi 0 veckor
Infektion 0 veckor
Endokrin/diabetes 0 veckor
Neurolog 5-6 mån
Hudläkare 1-2 mån
Fysioterapi 3-4 veckor
Ergoterapi 2 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 5 veckor
Talterapi 6 veckor
Rehab läkarmottagning 6 veckor
Rehab dagmodul 16 veckor
   
Kirurgi  
Allmänkirurgska mottagningen 6 veckor
Urologmottagningen 12 veckor
Ortopedmottagningen 10 veckor
Ortopedmottagningen, ryggortopedi 6 veckor
Operation ljumskbråck 29 veckor
Operation galla 24 veckor
Operation urologi 40 veckor
Artroskopi knäled 35 veckor
Artroskopi axelled 35 veckor
Protes höftled 29 veckor
Protes knäled 43 veckor
   
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning 0-4 veckor
Psykoterapi 15 veckor
   
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning ingen
Datortomografi 2-3 veckor 
Ultraljud 2-3 veckor
Mammografi 2 veckor
Genomlysning 3 veckor
Magnetresonanstomografi 2-3 veckor
   
Ögon  
Mottagning 22 veckor
Starroperation 46 veckor
   
Öron-, näs- och hals  
Mottagning vuxna  10 veckor
Mottagning barn  8 veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat 12 veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 31 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 35 veckor
Publicerad 5.11.2019
Uppdaterad 9.10.2020