Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kösituationen

Här hittar du en lista över väntetider när det gäller fall som inte är brådskande. Listan uppdateras två gånger per år.

Akuta patienter tar vi emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlar vi inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Med väntetid (kötid) menar vi den tid det tar från det att remissen kommit in till mottagningen tills det är dags för dig att göra ditt första besök på mottagningen. 

Läs mer om vårdgarantin i § 20 i landskapslagen om hälso- och sjukvård (Ålands författningssamling)

Kösituationen i augusti 2021

MOTTAGNING VÄNTETID
Hälsocentralen i Mariehamn 4 veckor
Hälsocentralen i Godby 4 vecka
   
Barn- och ungdom  
Medicinska fall  0-1 veckor
Kirurgiska fall  0-8 veckor
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen  0-4 veckor
BUP utredning NPF 52 veckor
Gynekologi  
Mottagning 10-12 veckor
Inkontinensoperation 6 veckor
Prolapsoperation 10 veckor
Hysterektomi 10-12 veckor
   
Medicin  
Hjärtmottagningen 6 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 6 veckor
Minnesmottagningen 4 veckor
Lungmottagningen 6-8 veckor
Sömnapnémottagningen 4 månader
Mag-tarmmottagningen 0 veckor
Endoskopi 6-7 veckor
Reuma 2 veckor
Onkologi 0 veckor
Infektion 5 veckor
Endokrin/diabetes 4-6 veckor
Neurolog 6 månader
Hudläkare 7 månader
Fysioterapi 5 veckor
Ergoterapi 2 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 6 veckor
Talterapi 1-6 månader
Rehab läkarmottagning 8 veckor
Rehab dagmodul 8-12 veckor
   
Kirurgi  
Allmänkirurgska mottagningen 6 veckor
Urologmottagningen 12 veckor
Ortopedmottagningen 8 veckor
Ortopedmottagningen, ryggortopedi 6 veckor
Operation ljumskbråck 4-6 veckor
Operation galla 4-6 veckor
Operation urologi 16-18 veckor
Artroskopi knäled 6 veckor
Artroskopi axelled 6 veckor
Protes höftled 8 veckor
Protes knäled 17 veckor
   
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning 0-12 veckor
Psykoterapi 6 veckor
   
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning ingen
Datortomografi 2-3 veckor 
Ultraljud 3 veckor
Mammografi 2 veckor
Genomlysning 3 veckor
Magnetresonanstomografi 3-4 veckor
   
Ögon  
Mottagning 23 veckor
Starroperation 14 veckor
   
Öron-, näs- och hals  
Mottagning vuxna 8 veckor
Mottagning barn 6 veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat 6 veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 6-7 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 15-18 veckor
Publicerad 5.11.2019
Uppdaterad 6.9.2021