Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kösituationen

Här hittar du en lista över väntetider när det gäller fall som inte är brådskande. Listan uppdateras två gånger per år.

Akuta patienter tar vi emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlar vi inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Med väntetid (kötid) menar vi den tid det tar från det att remissen kommit in till mottagningen tills det är dags för dig att göra ditt första besök på mottagningen. 

Läs mer om vårdgarantin i § 20 i landskapslagen om hälso- och sjukvård (Ålands författningssamling)

Kösituationen i mars 2022

MOTTAGNING VÄNTETID
Hälsocentralen i Mariehamn 4 veckor
Hälsocentralen i Godby 4 vecka
   
Barn- och ungdom  
Medicinska fall  
Kirurgiska fall  0 veckor
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen  2-8 veckor
BUP utredning NPF 52 veckor
Gynekologi  
Mottagning 12 veckor
Inkontinensoperation 10 veckor
Prolapsoperation 10 veckor
Hysterektomi 5-6 veckor
   
Medicin  
Hjärtmottagningen 6 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 6 veckor
Minnesmottagningen Avd 2
Lungmottagningen 13-14 veckor
Sömnapnémottagningen 15-16 veckor
Mag-tarmmottagningen 0 veckor
Endoskopi 6 veckor
Reuma 6-8 veckor
Onkologi 0 veckor
Infektion 4-5 veckor
Endokrin/diabetes 4 veckor
Neurolog 4 veckor
Hudläkare 8-9 veckor
Fysioterapi 3 veckor
Ergoterapi 1-4 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 4 veckor
Talterapi 1-6 månader
Rehab läkarmottagning 6 veckor
Rehab dagmodul 12 veckor
   
Kirurgi  
Allmänkirurgska mottagningen 6 veckor
Urologmottagningen 14 veckor
Ortopedmottagningen 8 veckor
Ortopedmottagningen, ryggortopedi 6 veckor
Operation ljumskbråck 8-10 veckor
Operation galla 10-12 veckor
Operation urologi 12-14 veckor
Artroskopi knäled 15 veckor
Artroskopi axelled 15 veckor
Protes höftled 6 veckor
Protes knäled 17 veckor
   
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning 4 veckor
Psykoterapi 6 veckor
   
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning ingen
Datortomografi 2-3 veckor 
Ultraljud 3 veckor
Mammografi 2 veckor
Genomlysning 3 veckor
Magnetresonanstomografi 3-4 veckor
   
Ögon  
Mottagning 18 veckor
Starroperation 20 veckor
   
Öron-, näs- och hals  
Mottagning vuxna 10 veckor
Mottagning barn 8 veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat 12 veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 10 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 20-36 veckor
Publicerad 5.11.2019
Uppdaterad 1.4.2022