Kösituationen

Här hittar du en förteckning över väntetider när det gäller fall som inte är brådskande.

Akuta patienter tar vi emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlar vi inom 1 vecka från det att remissen inkommit.

Med väntetid menar vi den tid det tar från det att remissen kommit in till mottagningen tills det är dags för dig att göra ditt första besök på mottagningen. 

Läs mer om vårdgarantin i § 20 i landskapslagen om hälso- och sjukvård (Ålands författningssamling)

Kösituationen mars 2020

MOTTAGNING VÄNTETID
Hälsocentralen i Mariehamn 3 veckor
Hälsocentralen i Godby 4 veckor
   
Barn- och ungdom  
Medicinska fall  veckor
Kirurgiska fall  veckor
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen  veckor
   
Gynekologi  
Mottagning 12 veckor
Inkontinensoperation  6  veckor
Prolapsoperation  7  veckor
Hysterektomi  6-7 veckor
   
Medicin  
Hjärtmottagningen 3-4 veckor
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud 4-5 veckor
Minnesmottagningen 4-5 veckor
Lungmottagningen 6-7 veckor
Sömnapnémottagningen 10 veckor
Mag-tarmmottagningen 0 veckor
Endoskopi 5 veckor
Reuma 0 veckor
Onkologi 0 veckor
Infektion 0 veckor
Endokrin/diabetes 0 veckor
Neurolog 24 veckor
Hudläkare 6-8 veckor
Fysioterapi 5 veckor
Ergoterapi 2 veckor
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning 7-8 veckor
Talterapi 6-8 veckor
Rehab läkarmottagning 4 veckor
Rehab dagmodul 16 veckor
   
Kirurgi  
Allmänkirurgska mottagningen 6 veckor
Urologmottagningen 12 veckor
Ortopedmottagningen 10 veckor
Ortopedmottagningen, ryggortopedi 6 veckor
Operation ljumskbråck 8 veckor
Operation galla 8 veckor
Operation urologi 16 veckor
Artroskopi knäled 8 veckor
Artroskopi axelled 11 veckor
Protes höftled 16 veckor
Protes knäled 20 veckor
   
Psykiatri  
Vuxenpsykiatrisk mottagning  3 veckor
Psykoterapi 15 veckor
   
Röntgen  
Skelett- och lungundersökning ingen
Datortomografi 3 veckor 
Ultraljud 3 veckor
Mammografi 2 veckor
Genomlysning 3 veckor
Magnetresonanstomografi 4 veckor
   
Ögon  
Mottagning 17 veckor
Starroperation 12-13 veckor
   
Öron-, näs- och hals  
Mottagning vuxna  veckor
Mottagning barn  veckor
Hörselvården, utprovning av hörselapparat  veckor
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) 7 veckor
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) 12-13 veckor