Så kan vi hjälpa dig

Vi behandlar främst patienter med problem i stöd- och rörelseorganen eller patienter med neurologiska sjukdomar. Fysioterapi riktar sig till alla åldersgrupper och gäller de flesta funktionsnedsättningar, från lindriga besvär till grava funktionsnedsättningar. I verksamheten ingår allt från förebyggande arbete till rehabilitering av svåra sjukdomstillstånd.

Arbetet sker både inom somatisk (kroppslig) och psykiatrisk vård.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med läkarremiss eller läkarordination. Vi prioriterar remisser från ÅHS.

När du har fått din remiss för fysioterapi ringer du själv och bokar tid på telefonnumret ovan. Vi använder en uppringningstjänst, allt du behöver göra är att följa instruktionerna i telefonen. 

Tänk på att det oftast är väntetid till fysioterapimottagningen.

Aktuell väntetid hittar du på sidan kösituationen.

Vi prioriterar:

  1. inneliggande patienter
  2. postoperativa eller avgipsade patienter
  3. övriga patienter med remiss.

Vi tar inte emot trafik- och arbetsolycksfall. Om det gäller dig hänvisar vi till privata sektorn.

När du besöker oss

Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym när du besöker ÅHS.