Så kan vi hjälpa dig

Vi behandlar främst patienter med problem i stöd- och rörelseorganen eller patienter med neurologiska sjukdomar. Fysioterapi riktar sig till alla åldersgrupper och gäller de flesta funktionsnedsättningar, från lindriga besvär till grava funktionsnedsättningar. I verksamheten ingår allt från förebyggande arbete till rehabilitering av svåra sjukdomstillstånd.

Arbetet sker både inom somatisk (kroppslig) och psykiatrisk vård.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med läkarremiss eller läkarordination. Vi prioriterar remisser från ÅHS.

När du har fått din remiss för fysioterapi ringer du själv och bokar tid på telefonnumret ovan. Vi använder en uppringningstjänst, allt du behöver göra är att följa instruktionerna i telefonen. 

Tänk på att det oftast är väntetid till fysioterapimottagningen.

Aktuell väntetid hittar du på sidan kösituationen.

Vi prioriterar:

  1. inneliggande patienter
  2. postoperativa eller avgipsade patienter
  3. övriga patienter med remiss.

Vi tar inte emot trafik- och arbetsolycksfall. Om det gäller dig hänvisar vi till privata sektorn.

När du besöker oss

På grund av Covid-19 pandemin ber vi er uppmärksamma följande: 

  • Kom så nära utsatt tid som möjligt för att undvika trängsel i väntrum. Kom ihåg att anmäla dig i vår reception! 

  • Du skall inte komma på besök om du känner dig det minsta sjuk. Du kan med kort varsel avboka ditt besök utan kostnad. Ring då telefonnummer 538618 (receptionen) mellan klockan 8 - 9 måndag - fredag eller klockan 13 - 14 måndag - torsdag. 

  • Om du varit i länder utanför Finland och det vid hemkomst rekommenderas 14 dagars karantän, så gäller detta även innan besök hos oss. 

  • Undvik att ha fler än en följeslagare med dig. Om följeslagare inte behövs med vid besöket så ser vi gärna att följeslagaren väntar utomhus eller håller sig i väntrummet. 

  •  Barnpatienter kan givetvis ha en förälder/medföljare med sig. Syskon skall inte följa med. 

  • Huvudingången är bemannad med personal som frågar efter ditt ärende, då räcker det med att du säger till vilken verksamhet du skall. 

  • Entrédörren till C-byggnaden är öppen vardagar 8 - 16, övriga ytterdörrar är låsta och obemannade. 

KOM IHÅG ATT SPRITA HÄNDER NÄR DU KOMMER OCH NÄR DU LÄMNAR BYGGNADEN!