Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leds av hälso- och sjukvårdsdirektören och består i övrigt av chefsöverläkaren, vårdchefen, ekonomichefen, HR-chefen och verksamhetsstrategen. Hälso- och sjukvårdsdirektören kan fatta beslut om att andra tjänstemän ges närvarorätt vid ledningsgruppens möten.

Möten

Ledningsgruppen har möten i allmänhet på torsdagar. Hälso- och sjukvårdsdirektören är gruppens ordförande och som dess sekreterare fungerar en administratör vid förvaltningskansliet.

Ledningsgruppens uppgifter är att:

  • samordna den övergripande operativa verksamheten
  • ansvara för utvecklande av de strategiska målsättningarna för ÅHS
  • befrämja det inre gränsöverskridande samarbetet för att optimera resursutnyttjande

Ledningsgruppen har inte kollektiv beslutanderätt utan medlemmarna i ledningsgruppen har fristående ansvars- och beslutsrätt i enlighet med vad som stadgas i reglementet för ÅHS.

Jeanette Pajunen

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Förvaltningskansliet

Jun Nagamori

Chefsöverläkare
Chefläkarens enhet

Pia Hollsten-Friman

Vårdchef
Förvaltningskansliet

Sandra Rasmussen

Verksamhetsstrateg
Förvaltningskansliet

Terese Åsgård

Personalchef
Personalenheten

Ulrika Österlund

Ekonomichef
Ekonomienheten

Solveig Gestberg

Administratör
Förvaltningskansliet
Publicerad 15.11.2019
Uppdaterad 18.9.2023