Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av hälso- och sjukvårdsdirektören, chefsöverläkaren, förvaltningsöverläkaren, vårdchefen, ekonomichefen, personalchefen och verksamhetsstrategen.

Möten

Ledningsgruppen har möten i allmänhet på torsdagar. Hälso- och sjukvårdsdirektören är gruppens ordförande och som dess sekreterare fungerar förvaltningssekreteraren.

Ledningsgruppens uppgifter är att:

  • samordna den övergripande operativa verksamheten
  • ansvara för utvecklande av de strategiska målsättningarna för ÅHS
  • befrämja det inre gränsöverskridande samarbetet för att optimera resursutnyttjande

Ledningsgruppen har inte kollektiv beslutanderätt utan medlemmarna i ledningsgruppen har fristående ansvars- och beslutsrätt i enlighet med vad som stadgas i reglementet för ÅHS.

Jeanette Pajunen

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Förvaltningskansliet

Jun Nagamori

Förvaltningsöverläkare
Chefläkarens enhet

Sandra Rasmussen

Verksamhetsstrateg
Förvaltningskansliet

Terese Åsgård

Personalchef
Personalenheten

Ulrika Österlund

Ekonomichef
Ekonomienheten

Zandra Olivecrona

Chefsöverläkare
Chefläkarens enhet

Anita Husell-Karlström

Förvaltningssekreterare
Förvaltningskansliet
Publicerad 15.11.2019
Uppdaterad 13.9.2022