Så kan vi hjälpa dig

Vid gynekologiska mottagningen vårdar vi kvinnor i alla åldrar och i olika livssituationer. Vår specialistmottagning fokuserar på sjukdomar, undersökningar och behandlingar inom det gynekologiska området samt inom mödravården.

Vi erbjuder:

 • gynekologiska undersökningar och behandlingar
 • rådgivning
 • ultraljudsundersökningar
 • utredningar vid ofrivillig barnlöshet.

Du behöver en remiss 

För att komma till oss behöver du en remiss. Remissen kan skrivas av allmänläkare, barnmorskor på mödra- och preventivrådgivningarna samt av läkare vid privata mottagningar. När vi får remissen blir den bedömd och prioriterad av våra läkare.

Våra behandlingar

Abort

Om du önskar avbryta en graviditet ska du börja med att kontakta din skolhälsovårdare, preventivmedelsrådgivningen, hälsocentralen eller oss på gynekologiska mottagningen. Vi hjälper dig vidare och förmedlar givetvis också kontakt till kurator när det behövs.

Vi utför både kirurgiska och medicinska aborter:

 • medicinsk abort – tabletter som innehåller hormoner används för att framkalla ett missfall
 • kirurgisk abort – utförs under sövning på operationsavdelningen med hjälp av ett instrument som skrapar ut innehållet i livmodern.

Innan aborten fastställer vi graviditetens längd genom läkarundersökning.

Gynekologiska operationer

Vid gynekologiska operationer kommer du vanligtvis in på morgonen till gynekologiska avdelningen för att sedan bli opererad någon gång under dagen.

Våra vanligaste gynekologiska operationer är:

 • hysterektomi eller borttagning av livmodern
 • prolapsoperationer (framfallsoperationer)
 • inkontinensoperationer
 • laparaskopi (titthålsoperationer)
 • skrapningar.
Vi som jobbar här

På gynekologiska mottagningen arbetar barnmorskor, sjukskötare, gynekologer, sjukhusbiträden och sekreterare.

Ibland har vi även studerande som deltar i vården.