Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

BUF-teamet

BUF står för Barns Utveckling och Funktionshinder. Vårt team utreder barn som har fysiskt, psykiskt, kommunikativt eller intellektuellt nedsatt funktionsförmåga. Målet är att ge barnet bästa möjliga förutsättningar att utvecklas genom att bidra med vår kunskap till föräldrar och nätverk.

I samband med våra utredningar bedömer vi också om barnet behöver terapi, medicin eller något hjälpmedel. Tillsammans med föräldrar och nätverk planerar vi sen stödinsatser och behandling.

Du behöver en remiss

En utredning i BUF-teamet kan göras efter att du har fått en remiss till någon av följande verksamheter: 

  • barn- och ungdomsmottagningen, som skrivs av läkare vid barnrådgivningen, skolhälsovården eller hälsocentralen.
  • barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP), som bland annat skrivs av personal från barnrådgivningen, skolhälsovården, hälsocentralen eller av skolpsykologen.

Vi som jobbar här

BUF-teamet består av:

  • barn- och ungdomspsykiater
  • psykologer
  • barnläkare
  • talterapeuter
  • ergoterapeuter
  • fysioterapeuter
  • habiliteringskoordinator.

BUF-teamet är ett samarbete mellan barn- och ungdomskliniken och den paramedicinska mottagningen (ergoterapi, fysioterapi, talterapi) vid medicinkliniken. Varje yrkeskategori bidrar med sina undersökningsmetoder och sin särskilda kompetens, både i utredningen och i planeringen av stödinsatser och behandlingar.

I teamet vid barn- och ungdomskliniken ingår både den somatiska vården (den fysiska, kroppsliga) och den psykiatriska vården (BUP).

Länkar till mer information

Mer än ord – en sajt för dig som misstänker att ditt barn har en funktionsnedsättning

 

Publicerad
Uppdaterad