Så kan vi hjälpa dig

Vi ger dig specialistvård inom rehabilitering och geriatri.

Geriatrisk rehabilitering

För dig som är äldre erbjuder vi akut och planerad rehabilitering av ortopediska och neurologiska sjukdomstillstånd.

Rehabiliteringsmedicin (heldygnsvård)

Inom rehabiliteringsmedicin vårdar vi patienter i arbetsför ålder vid akut och planerad rehabilitering vid nytillkommen eller långvarig sjukdom, skada eller funktionshinder.

Dagrehabilitering

Vid vår dagrehabilitering erbjuder vi rehabilitering för patienter i arbetsför ålder enligt följande vårdlinjer:

  1. Rehabilitering efter nytillkommen sjukdom/skada/funktionshinder
  2. Medicinsk rehabiliteringsperiod
  3. Smärtrehabilitering
  4. Rehabiliteringsutredning/Teambedömning
  5. Arbetsförmågebedömning
  6. Upprättande/förnyande av rehabplan
  7. Övrigt

Du behöver en remiss

Din läkare på vårdavdelningen, på hälsocentralen eller på privat läkarmottagning måste skriva en remiss. Intagning är alltid planerad utifrån en klar målsättning för rehabiliteringen.

Information för anhöriga och besökare

Ta hänsyn till allergiker. Undvik parfym och allergiframkallande blommor.

Vi som jobbar här

Inom den geriatriska rehabiliteringen jobbar läkare, avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter, ergoterapeut, talterapeut, socialkurator, sekreterare och sjukhusbiträden.

Vid dagrehabiliteringen arbetar läkare, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter, ergoterapeut, talterapeut, socialkurator, sekreterare och sjukhusbiträden.

Vi har också tillgång till näringsterapeut, psykolog och sjukhuspräst.

Vårdplatser

På vårdavdelningen finns:

  • 20 vårdplatser inom heldygnsmodulerna
  • 8 vårdplatser vid dagrehabiliteringen
Patientavgifter

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården vid ÅHS betalar du en patientavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken sorts vård du får. 

Mer information om ÅHS patientavgifter