Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vårdavdelning 2

Ring till Vårdavdelning 2
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 C, ta till höger vid huvudentrén. Följ skyltarna.
Besökstider
måndag15:00-19:00
tisdag15:00-19:00
onsdag15:00-19:00
torsdag15:00-19:00
fredag14:00-19:00
lördag14:00-19:00
söndag14:00-19:00
För besök utanför besökstiderna kontaktas avdelningen på telefonnummer 018-538447.
Fler kontaktuppgifter till vårdavdelningen

Reception
Tel. 018-538 452

Kansliet heldygnsavdelning
Tel. 018-538 447

Patienttelefon heldygnsavdelning
Tel. 040 921 8137

Kansliet dagavdelning
Tel. 018-535 132

Avdelningsskötare
Tel. 018-538 443

Tänk på datasekretessen
I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev på grund av datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden

Så kan vi hjälpa dig

Vi ger dig specialistvård inom rehabilitering och geriatri.

Geriatrisk rehabilitering

För dig som är äldre erbjuder vi akut och planerad rehabilitering av ortopediska och neurologiska sjukdomstillstånd.

Rehabiliteringsmedicin (heldygnsvård)

Inom rehabiliteringsmedicin vårdar vi patienter i arbetsför ålder vid akut och planerad rehabilitering vid nytillkommen eller långvarig sjukdom, skada eller funktionshinder.

Du behöver en remiss

Din läkare på vårdavdelningen, på hälsocentralen eller på privat läkarmottagning måste skriva en remiss. Intagning är alltid planerad utifrån en klar målsättning för rehabiliteringen.

Information för anhöriga och besökare

Ta hänsyn till allergiker. Undvik parfym och allergiframkallande blommor.

Vi som jobbar här

Inom den geriatriska rehabiliteringen jobbar läkare, avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter, ergoterapeut, talterapeut, socialkurator, sekreterare och sjukhusbiträden.

Vid dagrehabiliteringen arbetar läkare, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter, ergoterapeut, talterapeut, socialkurator, sekreterare och sjukhusbiträden.

Vi har också tillgång till näringsterapeut, psykolog och sjukhuspräst.

Vårdplatser

På vårdavdelningen finns:

  • 18 vårdplatser inom heldygnsmodulerna
  • 6 vårdplatser vid dagrehabiliteringen

Patientavgifter

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården vid ÅHS betalar du en patientavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken sorts vård du får. 

Mer information om ÅHS patientavgifter

Åsa Olander

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Vårdavdelning 2
Sjukskötare tillsammans med patient i säng och kirurgkollega

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre för våra patienter. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Både det som är bra och det som kan förbättras.

Publicerad
Uppdaterad