Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ekonomienheten

I ekonomienheten ingår:

 • ekonomiavdelning
 • verksamhetsstyrning
 • information/växel

På ekonomiavdelningen finns en reception/kassa, dit du kan vända dig om bland annat rätten till vård för personer bosatta utanför Åland samt för att betala fakturor över disk. Ekonomiavdelningen hjälper även till med information om patientavgifter och högkostnadsskyddet gällande patientavgifter.

Kontakta oss för frågor om:

 • Patientfakturornas innehåll: 
  kontakta aktuell vårdavdelning eller mottagning. Vid övriga kundfakturor, se kontaktuppgifter på fakturan.
 • Patientavgifter, rätt till vård som bosatt utanför Åland: 
  ta kontakt per telefon +358 (0)18 535163 eller e-post: kund.ekonomi@ahs.ax
 • Högkostnadsskyddet vid patientavgifter, kundinbetalningar, fakturapåminnelser och utsökning hos fogden: 
  ta kontakt per telefon +358 (0)18 538410, +358 (0)18 535161, +35818535611 eller e-post: kund.ekonomi@ahs.ax
 • Leverantörsfakturor och leverantörsbetalningar: 
  ta kontakt per telefon ring +35818535373 eller e-post: leverantor.ekonomi@ahs.ax

ÅHS faktureringsadresser

Följande alternativ finns vid fakturering till Ålands hälso- och sjukvård:

 • Elektronisk faktura (finvoice standard)
  Organisationsnamn: Ålands hälso- och sjukvård
  Organisationsnummer: FO 1907542-4
  e-fakturaadress: 003719075424
  Operatör Ålandsbanken, BIC-kod: AABAFI22
 • Faktura i pdf-format e-post: invoicein@ahs.ax
 • Pappersfaktura: 
  Ålands hälso- och sjukvård
  Ekonomiavdelningen
  PB 1091
  AX-22 111 MARIEHAMN

Ålands hälso- och sjukvård ser gärna att en referens anges på fakturan så att den interna handläggningen och därmed betalningen av fakturan underlättas. 

 

Publicerad
Uppdaterad