Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Endoskopimottagningen

Ring till Endoskopimottagningen
Telefontider
tisdag15:00-15:30
onsdag15:00-15:30
torsdag15:00-15:30
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 A, huvudentrén. Anmäl dig i Patientanmälan på entréplan.

Så kan vi hjälpa dig

Vi gör endoskopiska undersökningar av mag- och tarmkanalen samt lungorna:

 • gastroskopi
 • koloskopi
 • sigmoideoskopi
 • kapselundersökning
 • bronkoskopi.

Utöver den planerade verksamheten tillkommer akut verksamhet. 

Du behöver en remiss

Våra patienter kommer till oss med läkarremiss från alla delar av sjukvården.

När du besöker oss

Som patient får du individuell information inför ditt besök. Vad du ska tänka på står i din kallelse och beror på vilken undersökning du ska göra.

Patientinformation

Gastroskopi

Syftet med en gastroskopiundersökning är att inspektera matstrupen, magsäcken och övre delen av tolvfingertarmen från insidan. Man kan då se om det finns sjukliga förändringar som till exempel magsår. Vid behov tas vävnadsprov för mikroskopisk analys.

Resultatet får du av din remitterande läkare cirka 3 veckor efter undersökningen. Vänligen boka själv tid hos den remitterande läkaren.

Viktig patientinformation

 • du ska INTE äta, dricka eller ta mediciner 6 timmar före undersökningen. 
 • astmatiker ska dock ta sina astmasprayer. 
 • om du behandlas med blodförtunnande medicin (Marevan, Xarelto, Pradaxa, Eliquis) bör du meddela oss detta. 

Undersökningen

Före undersökningen ges en lokal bedövningsspray i svalget som minskar kväljningsreflexerna. 

Vid behov ges lugnande mediciner före eller under undersökningen för avslappning.

Undersökningen genomförs med ett så kallat gastroskop, som är ett instrument i form av en böjlig slang med en diameter på cirka 1 cm. Besöket tar cirka 10-15 minuter, men om du fått lugnande medicin vilar du här åtminstone en timme efteråt.

Efter undersökningen

När undersökningen är genomförd bör du inte äta eller dricka på ytterligare 1 timme. Anledningen är att lokalbedövningen du fått i svalget ökar risken för att svälja fel så länge den sitter i. 

Om du har fått lugnande mediciner får du inte köra bil under resten av dagen. 

Finns det några komplikationsrisker?

Gastroskopi är en säker undersökning och komplikationer är ovanliga.

Följande är en lista på möjliga komplikationer:

 • aspiration av mat eller vätska till lungorna. Risken minimal om man avstår mat och dryck 6 timmar före undersökningen. 
 • perforation av matstrupe, magsäck eller tarm. En allvarlig men mycket sällsynt komplikation. 
 • blödning från vävnadsprov eller vid borttagande av polyper, vanligen ej av allvarlig karaktär.
 • reaktion på medicinering som ges i samband med undersökningen är möjlig. 

Har du ytterligare frågor om undersökningen?

Vänligen ring till endoskopimottagningen på telefonnumret ovan på denna sida så får du information om hur du kan nå sjuksköterskorna på endoskopienheten där undersökningen sker. 

Koloskopi

Syftet med undersökningen är att inspektera tjocktarmen från insidan. Vid behov tas vävnadsprov (biopsier) från tarmslemhinnan för mikroskopisk analys.

Resultatet av provtagningen får du av remitterande läkare cirka 3 veckor efter undersökningen. Vänligen boka själv tid för uppföljning hos remitterande läkare.

Viktig patientinformation

 • följ instruktionen för tarmrengöringen noggrant
 • ha ett uppehåll med järntabletter 1 vecka före undersökningen.
 • ha ett uppehåll med paraffinolja 1 vecka före undersökningen
 • om du behandlas med blodförtunnande medicin (Marevan, Xarelto, Pradaxa, Eliquis) bör du meddela oss så att vi kan ta hänsyn till detta i samband med undersökningen
 • som rutin ger vi avslappnande mediciner i samband med undersökningen. Tänk på att du inte får köra bil under resten av dagen. 
 • om du är insulinbehandlad diabetiker ska du ta kontakt med din diabetesskötare om du har frågor.

Förberedelser

Två dagar före tarmrengöringen inleds rekommenderar vi lätt kost.

Undvik

 • fiberhaltig kost (grönsaker, rotfrukter, grovt bröd, frön (till exempel linfrön, kiwi, tomat) och frukt
 • bulkmedel (till exempel Visiblin, Agiocur).

Om du vet att du har ”trög mage” rekommenderar vi att dy använder Laxoberondroppar två dagar innan undersökningen. Dropparna kan du köpa receptfritt på apoteket.

För att undersökningen ska kunna genomföras bör tarmen vara så tom och ren som möjligt. Det uppnås genom att dricka tömningsmedel. Tömningsmedlet hämtar du från medicinska klinikens reception måndag-torsdag klockan 8.00-15.00 eller fredag klockan 8.00-13.00 senast 2 dagar före undersökningen. Föreskrifter för tömningen finns på medföljande blad. 

Viktigt att veta om mat och dryck i samband med tarmtömning!

Detta är klar dryck:

 • vatten
 • läsk
 • juice utan fruktkött

Detta är fiberfattig och lätt kost:

 • rispuffar och cornflakes (inte kli)
 • ägg
 • vitt kött och fisk.

Sigmoideoskopi

Syftet med undersökningen är att inspektera ändtarmen och en del av tjocktarmen från insidan. Vid behov tas vävnadsprov (biopsier) av tarmslemhinnan för mikroskopisk analys.

Resultatet från provtagningen får du av remitterande läkare cirka 3 veckor efter undersökningen. Vänligen boka själv tid hos den remitterande läkaren.

Viktig patientinformation

 • Följ instruktionen för tarmrengöringen noggrant.
 • Uppehåll med järntabletter 1 vecka före undersökningen.
 • Behandlas du med blodförtunnande medicin (Marevan, Xarelto, Pradaxa, Eliquis) bör du meddela oss detta.
 • Om du har en inflammatorisk tarmsjukdom (Ulcerös kolit eller Morbus Crohn) i aktivt skede, eller stomi bör du kontakta oss före undersökningen. 
 • Om du använder paraffinolja vill vi att du har uppehåll en vecka före undersökningen.

Förberedelser och tarmrengöring

Två dagar före undersökningen vill vi att du äter fiberfattig kost. 

Undvik:

 • grönsaker, rotfrukter, grovt bröd, frön (t.ex. linfrön, kiwi, tomat) och frukt
 • bulkmedel (t.ex. Lunelax, Metamusil).

Om du vet att du har ”trög mage” rekommenderar vi att du använder Laxoberondroppar två dagar före undersökningen. Dropparna finns att köpa receptfritt på apoteket.

För att undersökningen skall kunna genomföras bör tarmen vara så tom och ren som möjligt. Det uppnås genom att ta två lavemang hemma före undersökningen. Lavemangen hämtar du från medicinska klinikens reception måndag-torsdag klockan 8.00-15.00 eller fredag klockan 8.00-13.00 senast dagen före undersökningen.

Det här är fiberfattig och lätt kost:        

 • rispuffar och cornflakes (inte kli)
 • ägg
 • vitt kött och fisk
 • vitt bröd, rostat bröd med pålägg
 • keso, fil och yoghurt
 • potatis utan skal, vitt ris och vit pasta
 • gröt utan frön och skal.

Undersökningsdagen

Ät ett lätt morgonmål och ta dina mediciner som vanligt.

Påbörja tarmtömningen cirka 2½ timme före undersökningen. Smörj ändtarmsöppningen med fet hudsalva före tömningen, det skyddar mot hudirritation. Ta lavemangen med en halv timmes mellanrum, föreskrifter för tömningen finns på förpackningen.

Rengöringen av tarmen blir effektivare om du kan röra på dig så att lavemangvätskan sköljer runt i tarmen. Under tarmtömningen kan du känna lätta obehag i form av knip och illamående – detta är ofarligt och övergående.

Hur går undersökningen till?

Instrumentet förs via ändtarmen in i din tarm. Samtidigt blåser man in koldioxid för att bättre kunna se tarmväggen och eventuella förändringar. I samband med det kan man uppleva obehag eller smärta, tryck i magen, uppspändhet och knip.

Undersökningen tar cirka 10-20 minuter. Du får smärtstillande och lugnande medicin före och under undersökningen vid behov.

Om du har fått lugnande medicin vilar du här åtminstone en timme efteråt. Medicinerna gör att du inte får köra bil under resten av dagen.

Vad händer om man hittar förändringar?

Vi tar ibland vävnadsprov (biopsier) från slemhinnan med en liten tång oavsett om det finns förändringar eller inte. Vävnadsproven skickas sedan för analys.

Förändringar (till exempel polyper) kan brännas bort med tång eller små snaror. 

Finns det komplikationsrisker?

Sigmoideoskopi är en säker undersökning och komplikationer är ovanliga men kan uppstå: 

 • blödning kan uppstå vid biopsier eller vid borttagande av polyper, men är oftast blygsamma och slutar snabbt eller är enkla att åtgärda. 
 • det finns en liten risk för perforation (hål på tarmen) framför allt vid borttagande av polyper vilket är en allvarlig men sällsynt komplikation. 
 • reaktioner på medicineringen som ges är möjlig. 

Kontakta endoskopin under kontorstid eller akutmottagningen på jourtid vid följande symptom efter undersökningen:

 • allvarlig buksmärta (inte bara gasspänningar)
 • en hård, uppspänd buk
 • kräkningar
 • feber
 • blödning (större än några matskedar).

Har du ytterligare frågor om undersökningen?

Vänligen ring till endoskopimottagningen på telefonnumret ovan på denna sida så får du information om hur du kan nå sjuksköterskorna på endoskopienheten där undersökningen sker. 

Bronkoskopi

Bronkoskopi är en undersökning av luftstrupen och luftrören. Inspektionen sker med hjälp av ett bronkoskop, ett tunt och böjligt instrument som förs via munnen ner längs luftvägarna. Man kan se hur det ser ut i luftrören samt ta provbitar och sköljprov vid behov.

Undersökningen tar cirka 10-15 minuter. 

Före undersökningen

 • du får inte äta eller dricka 6 timmar före undersökningen och undvik tobaksrökning 2 timmar före.
 • vänta med eventuella mediciner till efter undersökningen. Kontakta oss om du är osäker. Astmatiker bör ta sina sprayer.
 • du får medicin som dämpar slemproduktionen samt avslappnande medicin före undersökningen. Du får även lokalbedövning före och under undersökningen.
 • om du har regelbunden medicinering på – ta recepten med!
 • äter du blodförtunnande mediciner (Marevan, Xarelto, Pradaxa, Eliquis), ta kontakt med oss före undersökningen. 

Efter undersökningen

 • på grund av medicinerna du får behöver du reservera cirka två timmar efter undersökningen för vila hos oss.
 • du får inte äta eller dricka 2 timmar efter avslutad undersökning på grund av bedövningen. 
 • du får inte köra bil under resten av dagen på grund av lugnande mediciner. 
 • du kan eventuellt känna lite obehag och sveda i halsen ett dygn efteråt – får du feber bör du kontakta läkare.

Svar på Dina prover får Du cirka 3 veckor efteråt per brev, telefon eller i samband med återbesök. 

Har du ytterligare frågor om undersökningen?

Vänligen ring till endoskopimottagningen på telefonnumret ovan på denna sida så får du information om hur du kan nå sjuksköterskorna på endoskopienheten där undersökningen sker. 

Anvisningar för kapselendoskopipatienter

Syftet med undersökningen är att filma din tunntarm från insidan. För denna undersökning kommer vi att be dig att svälja en kapsel. Kapseln tar bilder när den rör sig genom din mag/tarmkanal. Bilderna skickas till en antennplatta som sitter i ett bälte som du kommer att ha runt din mage samt till en mottagarenhet som du bär i en liten väska. Det är viktigt att du följer nedanstående anvisningar så att din läkare kan få ut rätt resultat.

Undersökningen kan ta mellan 4-8 timmar, under tiden har du möjlighet att lämna sjukhuset och att röra dig på stan eller åka hem.

OBS! Undersökningen utförs inte under graviditet.

Förberedelser

Två dagar före undersökningen rekommenderar vi lätt kost (ris, kokt fisk, höns, vitt bröd). Undvik fiberhaltig kost (grönsaker, rotfrukter, grovt bröd och frukt).

Äter du järntabletter bör du sluta med dessa 5 dagar före undersökningen.

Dagen före undersökningen

Du får endast äta flytande kost dagen före undersökningen. FASTANDE från kl. 24.00.

Drick mycket vatten/saft under dagen, cirka 2-3 liter, utöver måltidsdryck.

Undersökningsdagen

 • Ta på dig en tunn bomullströja/t-shirt närmast huden samt ett par byxor utan något metallföremål i midjan, som till exempel joggingbyxor eller tights.
 • Kapseln som du ska svälja ner är något större än en Panadoltablett. Du sväljer kapseln med en klunk vatten. Om du av någon anledning har svårt att svälja stora tabletter ber vi dig kontakta oss sköterskor på endoskopienheten.
 • Kapselendoskopet innehåller metalldelar. Medan du har kapselendoskopet i din kropp, måste du hålla dig på avstånd från utrustning (som magnetröntgen) i vars närhet metallföremål inte får finnas. Undvik helst affärer/platser med larmsystem. Ha inte Smartphones och elektroniska pekplattor i närheten av bältet. De magnetiska fälten kan orsaka störningar i bildupptagningen.
 • Efter 1-2 timmar får du dricka små mängder vatten och efter 4 timmar får du äta en lätt lunch.
 • Hantera utrustningen försiktigt. Utsätt inte utrustningen för vatten eller andra vätskor. 

Efter undersökningen

Kapseln kommer ut naturlig väg, under tiden kapseln är kvar i kroppen får du inte genomgå magnetröntgen.

Om du får obehag, illamående eller buksmärtor, ring telefon 018-535 244 mellan klockan 08.00-16.00 måndag-torsdag och klockan 08.00-14.00 fredagar. Övriga tider var god kontakta akuten.

Har du ytterligare frågor om undersökningen?

Vänligen ring till endoskopimottagningen på telefonnumret ovan på denna sida så får du information om hur du kan nå sjuksköterskorna på endoskopienheten där undersökningen sker. 

Tarmrengöring med Colonsteril (förmiddag/eftermiddag)

Du har ordinerats tarmsköljningsmedlet Colonsteril. Det är viktigt att tarmen är ren för att undersökningen ska lyckas.

Som regel behöver du dricka totalt 4 liter (= 4 stycken burkar) av tömningsmedlet vid 2 olika tillfällen. Varje burk ska blandas ut i 1 liter vatten.

Dagen före undersökningen

Ät en lätt frukost dagen före undersökningen. Undvik fast föda 4 timmar innan tömning inleds.

Blanda 1 burk Colonsteril i 1 liter vatten.

Drick blandningen av Colonsteril enligt mängd- och tidsanvisningarna som står på din kallelse.

Under kvällen och natten får du dricka klara drycker. Drick gärna rikligt! Det är viktigt att du får i dig både sött och salt genom drycken. Du får ta druvsockertabletter som extra energi om du vill.

Undersökningsdagen

Ta inte dina morgonmediciner om inget annat är överenskommet. 

Drick blandningen av Colonsteril enligt mängd- och tidsanvisningarna som står på din kallelse.

Du får fritt dricka andra klara drycker ända fram till undersökningen. Tarmen är rengjord när ”diarrén” är klar, svagt gulfärgad.

Du får äta som vanligt efter att undersökningen är gjord.

Tarmrengöring med Picoprep

Du har ordinerats tarmsköljningsmedlet Picoprep. Det är viktigt att tarmen är ren för att undersökningen ska lyckas. 

Dagen före undersökningen

Ät en lätt frukost dagen före undersökningen. Undvik fast föda 4 timmar innan tömning inleds.

Ta den första och andra dosen enligt tidsanvisningarna som står på din kallelse:

 1. Blanda den ena doseringspåsens innehåll i ett glas kallt vatten (cirka 150 ml)
 2. Rör om väl i 2-3 minuter innan du dricker lösningen
 3. Håll 30 minuters paus varefter du börjar dricka klara drycker.
 4. När du druckit den första dospåsen Picoprep ska du dricka 2,5 dl i timmen under vaken tid fram till undersökningen.

Viktigt! Du bör dricka minst 2-3 liter klara drycker under tarmsköljningen för att tarmen ska bli ren.

OBS! Om du även ska göra en gastroskopiundersökning ska du inte dricka efter kl. 24.00.

Efter intag av tarmsköljningsmedel

Det är individuellt hur lång tid det tar innan tarmfunktionen kommer igång igen efter den första dosen tarmsköljningsmedel. Vanligtvis kommer den igång 2-6 timmar efter den första dosen.

Ett bra sätt att undvika illamående under tömningen är att dricka salt- och sockerhaltiga drycker. Du får ta druvsockertabletter som extra energi om du vill.

Efter undersökningen

Du får äta som vanligt efter att undersökningen är gjord.

Ove Mattsson

Klinikchef
Medicinkliniken

Gunlög Eriksson

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Medicinpolikliniken
Sjukskötare tillsammans med patient i säng och kirurgkollega

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre för våra patienter. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Både det som är bra och det som kan förbättras.

Publicerad
Uppdaterad