Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Flygbild över sjukhusområdet i Mariehamn

Om ÅHS

ÅHS ansvarar för hela den offentliga hälso- och sjukvården på Åland
– från mödra- och barnhälsovård till olika former av specialiserad sjukvård och vård i livets slutskede.

Den omfattande service som ÅHS erbjuder ålänningarna och örikets besökare präglas av en människonära atmosfär där omtanke och kvalitet står i fokus. Vårt samarbete med sjukhus i Helsingfors, Åbo och Uppsala ger även patienter och medarbetare tillgång till nordisk toppkompetens. 

Verksamheten

Verksamheten vid ÅHS är huvudsakligen koncentrerad till Mariehamn. Här finns:

  • hälsocentral
  • akutmottagning
  • mödra- och barnrådgivning
  • hemsjukvård
  • specialiserad sjukvård
  • tandvård.

ÅHS är även representerad på landsbygden och i skärgården med en hälsocentral i Godby och hälso- och sjukvårdsmottagningar i de flesta kommuner. Tandvård finns förutom i Mariehamn också i Godby.

Karta över sjukhusområdet

Interaktiv karta över sjukhusområdet

Ska du besöka sjukhuset i Mariehamn? Via länken nedan får du fram en interaktiv karta över sjukhusområdet. Klicka på byggnaderna på kartan för att se vilka verksamheter som finns där. Du ser även byggnadens adress som är sökbar i Google Maps.

Publicerad
Uppdaterad