Flygbild över sjukhusområdet i Mariehamn

Om ÅHS

ÅHS ansvarar för hela den offentliga hälso- och sjukvården på Åland
– från mödra- och barnhälsovård till olika former av specialiserad sjukvård och vård i livets slutskede.

Den omfattande service som ÅHS erbjuder ålänningarna och örikets besökare präglas av en människonära atmosfär där omtanke och kvalitet står i fokus. Vårt samarbete med sjukhus i Helsingfors, Åbo och Uppsala ger även patienter och medarbetare tillgång till nordisk toppkompetens. 

Verksamheten

Verksamheten vid ÅHS är huvudsakligen koncentrerad till Mariehamn. Här finns:

  • hälsocentral
  • akutmottagning
  • mödra- och barnrådgivning
  • hemsjukvård
  • specialiserad sjukvård
  • tandvård.

ÅHS är även representerad på landsbygden och i skärgården med en hälsocentral i Godby och hälso- och sjukvårdsmottagningar i de flesta kommuner. Tandvård finns förutom i Mariehamn också i Godby.