Så kan vi hjälpa dig

Vi utreder och bedömer barn, ungdomar och vuxna med olika typer av:

 • tal-, språk- och kommunikationsnedsättningar under utvecklingsåren
 • tal-, språk- och kommunikationsnedsättningar till följd av neurologisk skada/sjukdom
 • stamning
 • röstproblem
 • munmotoriska svårigheter
 • ät- och sväljsvårigheter.

Talterapin riktar sig till alla åldersgrupper och gäller de flesta funktionsnedsättningar, från lindriga besvär till grava funktionsnedsättningar. Arbetet sker både inom somatisk (kroppslig) och psykiatrisk vård.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med läkarremiss. Vi kontaktar dig för tidsbokning när vi har fått in din remiss. Tänk på att det kan vara väntetid. 

Du hittar aktuell väntetid på sidan Kösituationen.

När bedömningen är klar fortsätter din kontakt med talterapin enligt dina individuella behov. I de flesta fall sker det via återbesök samt handledning i hemmet, på dagis, i skolan eller vid ett boende. Om det är möjligt erbjuder vi behandlingsserier.

När du besöker oss

Talterapin har verksamhet på två olika platser. Kom ihåg att kontrollera på din kallelse vart du ska gå.

 

På grund av Covid-19 pandemin ber vi er uppmärksamma följande: 

 • Kom så nära utsatt tid som möjligt för att undvika trängsel i väntrum. Kom ihåg att anmäla dig i vår reception! 

 • Du skall inte komma på besök om du känner dig det minsta sjuk. Du kan med kort varsel avboka ditt besök utan kostnad. Ring då telefonnummer 538618 (receptionen) mellan klockan 8 - 9 måndag - fredag eller klockan 13 - 14 måndag - torsdag. 

 • Om du varit i länder utanför Finland och det vid hemkomst rekommenderas 14 dagars karantän, så gäller detta även innan besök hos oss. 

 • Undvik att ha fler än en följeslagare med dig. Om följeslagare inte behövs med vid besöket så ser vi gärna att följeslagaren väntar utomhus eller håller sig i väntrummet. 

 •  Barnpatienter kan givetvis ha en förälder/medföljare med sig. Syskon skall inte följa med. 

 • Huvudingången är bemannad med personal som frågar efter ditt ärende, då räcker det med att du säger till vilken verksamhet du skall. 

 • Entrédörren till C-byggnaden är öppen vardagar 8 - 16, övriga ytterdörrar är låsta och obemannade. 

KOM IHÅG ATT SPRITA HÄNDER NÄR DU KOMMER TILL OCH NÄR DU LÄMNAR BYGGNADEN!