Så kan vi hjälpa dig

Vi utreder och bedömer barn, ungdomar och vuxna med olika typer av:

  • tal-, språk- och kommunikationsnedsättningar under utvecklingsåren
  • tal-, språk- och kommunikationsnedsättningar till följd av neurologisk skada/sjukdom
  • stamning
  • röstproblem
  • munmotoriska svårigheter
  • ät- och sväljsvårigheter.

Talterapin riktar sig till alla åldersgrupper och gäller de flesta funktionsnedsättningar, från lindriga besvär till grava funktionsnedsättningar. Arbetet sker både inom somatisk (kroppslig) och psykiatrisk vård.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med läkarremiss. Vi kontaktar dig för tidsbokning när vi har fått in din remiss. Tänk på att det kan vara väntetid. 

Du hittar aktuell väntetid på sidan Kösituationen.

När bedömningen är klar fortsätter din kontakt med talterapin enligt dina individuella behov. I de flesta fall sker det via återbesök samt handledning i hemmet, på dagis, i skolan eller vid ett boende. Om det är möjligt erbjuder vi behandlingsserier.

När du besöker oss

Talterapin har verksamhet på två olika platser. Kom ihåg att kontrollera på din kallelse vart du ska gå.