Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Neurologmottagningen

Ring till Neurologmottagningen
Telefontider
måndag 12:00-13:00
onsdag 12:00-13:00
fredag 12:00-13:00
Här finns vi
Doktorsvägen 1 C, Man anmäler sig i receptionen för paramedicinsk mottagning, på Doktorsvägen 1C

Så kan vi hjälpa dig

På neurologmottagningen utreder vi symtom och sjukdomar från det centrala nervsystemet. De vanligaste sjukdomsgrupperna vi utreder och följer upp är:

  • epilepsi
  • multipel skleros (MS)
  • Parkinsons sjukdom
  • ALS.

Du behöver en remiss

Våra patienter kommer till oss med läkarremiss. Väntetiden är lång.

Tills du får hem en besökstid är det den läkare som skrivit remissen som ansvarar för din vård. Vi har ingen akut verksamhet, endast förbokade besök.

När du besöker oss

Kom ihåg att ta med din kallelse till besöket.

Vi som jobbar här

Neurologmottagningen är en konsultverksamhet. Till oss kommer specialistläkare inom detta område.

Läkare kommer regelbundet till mottagningen, närvaron styrs av behov och tillgång. Vid jul och sommar kan längre uppehåll förekomma.

xx

xx

 

Per-Anton Westerberg

Klinikchef
Medicinkliniken

Åsa Olander

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Vårdavdelning 2
Publicerad 25.4.2023
Uppdaterad 27.4.2023