Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Neurologmottagningen

Ring till Neurologmottagningen
Telefontider
måndag 12:00-13:00
onsdag 12:00-13:00
fredag 12:00-13:00
Här finns vi
Doktorsvägen 1 C, Du anmäler dig i receptionen för paramedicinsk mottagning.

Så kan vi hjälpa dig

På neurologmottagningen utreder vi symtom och sjukdomar från det centrala nervsystemet. De vanligaste sjukdomsgrupperna vi utreder och följer upp är:

  • Epilepsi
  • Multipel skleros (MS)
  • Parkinsons sjukdom
  • ALS
  • Migrän

Du behöver en remiss

Våra patienter kommer till oss med läkarremiss. Väntetiden kan vara lång.

Tills du får hem en besökstid är det den läkare som skrivit remissen som ansvarar för din vård. Vi har ingen akut verksamhet, endast förbokade besök.

När du besöker oss

Kom ihåg att läsa igenom din kallelse noggrant. Den kan innehålla information om vad du bör tänka på, och i vissa fall göra, inför ditt läkarbesök.

Vi som jobbar här

På neurologmottagningen arbetar sjukskötare och läkare. Mottagningen bemannas till stor del av konsulter från Sverige och Finland som är specialiserade inom området neurologi.

Neuroteam

Nytt för ÅHS är att vi numera har ett så kallat neuroteam, vars syfte är att på ett multiprofessionellt sätt arbeta kring patienter med neurologiska sjukdomar. I teamet ingår läkare, sjukskötare, fysioterapeut, ergoterapeut, näringsterapeut, talterapeut samt socialkurator.

 

Ove Mattsson

Klinikchef
Medicinkliniken

Åsa Olander

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Vårdavdelning 2
Publicerad 25.4.2023
Uppdaterad 14.9.2023