Obs! Vid förkylningssymtom eller annan smittsam sjukdom, vänligen avboka ditt besök eller kontakta oss för att omvandla besöket till distanskontakt.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ring hälsocentralen 018-538 500 eller akuten 018-5355.

Vid nödfall ring 112.

Så kan vi hjälpa dig

Mental hälsa är en tidsbokad öppenvårdsmottagning för vuxna från 18 år och uppåt. Vår uppgift är att bedöma och behandla vuxna bosatta på Åland som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

Vi ger stöd och hjälp vid bland annat:

 • nedstämdhet
 • ångest
 • sömnsvårigheter
 • livskriser
 • annan psykisk problematik.

Du behöver ingen remiss till Mental hälsa

Du kan komma till Mental hälsa genom att:

 • ringa vår telefonsvarartjänst
 • boka tid via webbokningen (se länk i sidfoten på denna sida)
 • besöka hälsocentralen och därifrån få en remiss till Mental hälsa.

Du kan även ha fått en remiss från någon annan instans, men remiss är inget krav för att du ska få komma till Mental hälsa.

Om du är studerande över 18 år

Om du är studerande och har rätt att nyttja Studerandehälsans tjänster rekommenderar vi att du kontaktar dem i första hand.

Om du har problem på arbetsplatsen

Om dina besvär är arbetsplatsrelaterade rekommenderar vi att du kontaktar din företagshälsovård i första hand.

Om du har problem i familjen

Vid svåra hemförhållanden och osämja i familjen ska du vända dig till socialvården i den kommun där du bor. Du kan också kontakta Folkhälsans familjerådgivning.

Om du har beroendeproblem

Vid beroendeproblematik hänvisar vi i första hand till beroendemottagningen.

Bra att veta inför ditt förstagångsbesök

Vi erbjuder en tid för ett eller två nybesök för att kartlägga din situation och ditt mående. Räkna med att besöket tar 45 minuter. När du kommer på mottagningsbesök till Mental hälsa ska du anmäla dig i receptionen på hälsocentralen. Vid distansbesök ringer vi upp dig på den bokade tiden. Efter överenskommelse kan distansbesök också erbjudas som videosamtal.

Under besöket pratar vi om din aktuella situation och viktiga bakgrundsfakta. Vi ställer bland annat frågor om:

 • de aktuella svårigheterna
 • hur länge de har pågått
 • vad du har försökt göra för att förbättra ditt mående (till exempel tidigare vårdkontakter, livsstilsförändringar)
 • hem- och familjeförhållanden
 • sysselsättning.

Ibland använder vi olika frågeformulär som extra hjälp och informationsinhämtning för att få en så heltäckande bild av ditt mående som möjligt.

Så här arbetar vi

Din kontakt med Mental hälsa kan variera i längd och omfattning. Ibland räcker det med ett eller några besök, ibland behöver vi hålla en längre kontakt men antalet besök är begränsade. Besöken är i regel 45 minuter. Om det finns behov för längre terapier eller utredningar kan en läkare skriva en remiss för detta.

Behandlingen sker enligt din individuella vårdplan, som vi tillsammans utvärderar. Vi samarbetar med ett mångprofessionellt team med ditt mående i fokus.

Eftersom Mental hälsa är en del av hälsocentralen gör du ett eventuellt läkarbesök på hälsocentralen. Besöken hos sjukskötare är kostnadsfria men läkarbesöken kostar som ett vanligt läkarbesök på hälsocentralen, se sidan Patientavgifter.

Vi följer lagen om sekretess liksom övrig lagstiftning.

Vi som jobbar här

På mottagningen arbetar psykiatriska sjukskötare. Kontakt med läkare och socialkurator kan ordnas vid behov. 

Länkar till mer information

Beroendemottagningen vid Mariehamns stad

Folkhälsans familjerådgivning i Mariehamn

Studerandehälsan (ÅHS)

Nollinjen mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor

Kristelefon – hjälp och stöd i svåra livssituationer (Psykisk Hälsa Finland r.f.)

Psykporten – information, egenvårdsprogram, guider och symtomnavigatorer