Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Mental hälsa

Ring till Mental hälsa
Vi använder telefonsvarartjänst - följ svararens instruktioner.
Här finns vi (visa på karta)
Vi finns på Doktorsvägen 1A (huvudbyggnaden), ingång via huvudentrén.
Öppettider
måndag 08:00-16:00
tisdag 08:00-16:00
onsdag 08:00-16:00
torsdag 08:00-16:00
fredag 08:00-14:00
Vi tar emot tidsbokade besök hos sjukskötare enligt överenskommelse. Besöken på Mental hälsa är kostnadsfria, men uteblivna besök kostar 50 € (avboka senast 24 timmar före). Du får inte vara påverkad av rusmedel under besöket på Mental hälsa.
Om telefonsvarartjänsten

När du ringer Mental hälsa svarar en telefonsvarare.

Du får välja mellan ett antal olika alternativ där du har möjligheten att bli uppringd eller meddela avbokningar till Mental hälsa.

Du tilldelas en uppringningstid då vi ringer upp dig - därför är det viktigt att du anger rätt telefonnummer och är tillgänglig den tiden.

Obs! Vid förkylningssymtom eller annan smittsam sjukdom, vänligen avboka ditt besök eller kontakta oss för att omvandla besöket till distanskontakt.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ring hälsocentralen 018-538 500 eller akuten 018-5355.

Vid nödfall ring 112.

Så kan vi hjälpa dig

Mental hälsa är en tidsbokad öppenvårdsmottagning för vuxna från 18 år och uppåt. Vår uppgift är att bedöma och behandla vuxna bosatta på Åland som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

Vi ger stöd och hjälp vid bland annat:

 • nedstämdhet
 • ångest
 • sömnsvårigheter
 • livskriser
 • annan psykisk problematik.

Grupper på Mental hälsa

Depressionsskola

Tid: start vecka 38 torsdag 23.9.2021, kl.9.00–11.00

Plats: meddelas före kursstart

Kursledare: Pauliina Aarnio på Mental hälsa som är specialiserad i psykiatri

Antal platser: 8

Anmälan: senast vecka 36 fredag 10.9.2021

Du blir anmäld via intern remiss. Du kan också själv kontakta Mental hälsa på telefon 018-538 300.

Kursinnehåll

På den här kursen lär du dig självhjälp vid depression med utgångspunkt i arbetsboken ”Depressionsskolan”. Depression är väldigt vanligt och var och en av oss har erfarenhet av lindrig, kortvarig depression.

Målet med kursen är att med självhjälpsmetoder få tre saker till stånd:

 • att minska de svåra depressioner som bryter ut
 • förkorta depressionsepisodens längd
 • göra depressionsperioden mindre kraftig.

På kursen lär du dig att hantera svårigheter i livet och får stöd som hjälper dig i vardagen. Resultatet är bättre humör och minskat psykiskt lidande. Liksom alla studier kräver också den här kursen daglig övning, ansvarsfullhet och envishet.

Det är viktigt att du binder dig till hela kursen. Strukturen på den handledda kursen är alltid densamma och består av 10 träffar och sedan en uppföljande träff efter 2–3 månader.  

Exempel på vad som tas upp på kursen:

 • tio vanligaste frågorna kring depression
 • bryta depressionen; de nödvändiga stegen
 • hur depressioner fungerar, lära känna dina symtom
 • depressionsspiralen, hur hanterar du depressionen
 • att övervinna depressionen; lär känna dig själv bättre, tag kontroll genom att experimentera, förhindra undvikande beteenden, ta tag i större livsproblem, förhindra att depressionen återkommer
 • vilken betydelse har genetiska och biologiska faktorer; hur förhåller det sig med kemisk obalans?
 • vilken betydelse har det förflutna?
 • lär känna dina beteendemönster och börja förändra dem.

Alla som deltar i gruppen förbinder sig genom sitt deltagande till att personlig information stannar inom gruppen. 

OBS!

Om du har tankar på att skada dig själv eller ta ditt liv kan behandling i grupp vara mindre lämplig. Ta kontakt med din kontaktperson eller med aktuell mottagning för rådgivning om hur just du kan få hjälp med dina aktuella problem.

Sömnskola

Tid: start vecka 38 tisdag 21.9.2021, kl.9.00–11.00

Plats: meddelas före kursstart

Kursledare: Pauliina Aarnio på Mental hälsa som är specialiserad i psykiatri och diplomerad sömncoach

Antal platser: 8

Anmälan: senast vecka 36 fredag 10.9.2021

Du blir anmäld via intern remiss. Du kan också själv kontakta Mental hälsa på telefon 018-538 300.

Kursinnehåll

Sömnskolan är ett program på sex veckor som strävar till bättre sömn, mer energi och högre livskvalitet. Kursen vänder sig i första hand till dig som lider av insomni vilket innebär att du under minst en månads tid haft något eller några av följande besvär och att de leder till att du fungerar sämre på dagarna:

 • Du har svårt att somna på kvällen.
 • Du vaknar upp flera gånger under natten.
 • Du vaknar upp för tidigt på morgonen.
 • Du känner dig inte utvilad när du är vaken.

Dina sömnbesvär får inte bero på narkolepsi eller störd dygnsrytm, någon drog, medicin, sjukdom eller skada. Om dina besvär orsakas av psykiska besvär som depression eller ångest bör du först se till att du får en optimal behandling för dessa besvär.

Bästa metoderna för att behandla sömnbesvär är kognitiv beteendeterapi, KBT, som då fokuserar på hur vi tänker, känner och beter oss. Det krävs en seriös insats av dig för att du ska lyckas.

Kursen består av 6 träffar och därefter en uppföljning efter 2–3 månader.

Alla som deltar i gruppen förbinder sig genom sitt deltagande till att personlig information stannar inom gruppen.

OBS!

Om du har tankar på att skada dig själv eller ta ditt liv kan behandling i grupp vara mindre lämplig. Ta kontakt med din kontaktperson eller med aktuell mottagning för rådgivning om hur just du kan få hjälp med dina aktuella problem.

Du behöver ingen remiss till Mental hälsa

Du kan komma till Mental hälsa genom att:

 • ringa vår telefonsvarartjänst
 • boka tid via webbokningen (se länk i sidfoten på denna sida)
 • besöka hälsocentralen och därifrån få en remiss till Mental hälsa.

Du kan även ha fått en remiss från någon annan instans, men remiss är inget krav för att du ska få komma till Mental hälsa.

Om du är studerande över 18 år

Om du är studerande och har rätt att nyttja Studerandehälsans tjänster rekommenderar vi att du kontaktar dem i första hand.

Om du har problem på arbetsplatsen

Om dina besvär är arbetsplatsrelaterade rekommenderar vi att du kontaktar din företagshälsovård i första hand.

Om du har problem i familjen

Vid svåra hemförhållanden och osämja i familjen ska du vända dig till socialvården i den kommun där du bor. Du kan också kontakta Folkhälsans familjerådgivning.

Om du har beroendeproblem

Vid beroendeproblematik hänvisar vi i första hand till beroendemottagningen.

Bra att veta inför ditt förstagångsbesök

Vi erbjuder en tid för ett eller två nybesök för att kartlägga din situation och ditt mående. Räkna med att besöket tar 45 minuter. När du kommer på mottagningsbesök till Mental hälsa ska du anmäla dig i receptionen på hälsocentralen. Vid distansbesök ringer vi upp dig på den bokade tiden. Efter överenskommelse kan distansbesök också erbjudas som videosamtal.

Under besöket pratar vi om din aktuella situation och viktiga bakgrundsfakta. Vi ställer bland annat frågor om:

 • de aktuella svårigheterna
 • hur länge de har pågått
 • vad du har försökt göra för att förbättra ditt mående (till exempel tidigare vårdkontakter, livsstilsförändringar)
 • hem- och familjeförhållanden
 • sysselsättning.

Ibland använder vi olika frågeformulär som extra hjälp och informationsinhämtning för att få en så heltäckande bild av ditt mående som möjligt.

Så här arbetar vi

Din kontakt med Mental hälsa kan variera i längd och omfattning. Ibland räcker det med ett eller några besök, ibland behöver vi hålla en längre kontakt men antalet besök är begränsade. Besöken är i regel 45 minuter. Om det finns behov för längre terapier eller utredningar kan en läkare skriva en remiss för detta.

Behandlingen sker enligt din individuella vårdplan, som vi tillsammans utvärderar. Vi samarbetar med ett mångprofessionellt team med ditt mående i fokus.

Eftersom Mental hälsa är en del av hälsocentralen gör du ett eventuellt läkarbesök på hälsocentralen. Besöken hos sjukskötare är kostnadsfria men läkarbesöken kostar som ett vanligt läkarbesök på hälsocentralen, se sidan Patientavgifter.

Vi följer lagen om sekretess liksom övrig lagstiftning.

Tora Woivalin

Klinikchef
Primärvårdskliniken

Mikaela Sjöholm

vik. avdelningsskötare
Primärvårdskliniken
Patient som träffar sin läkare via videobesök

Är ditt nästa besök ett videobesök?

Videobesök är smidigt i många situationer som inte kräver en fysisk undersökning. Just nu är det också ett bra alternativ för att minska risken för spridning av covid-19.

Om du i samband med videobesöket bedöms vara i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning får du tid för ett fysiskt besök.

Kom ihåg att avboka din tid vid förhinder

Eftersom det är många som söker vår hjälp är det viktigt att du respekterar de tider du får. Om tiden inte passar eller om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss i så god tid som möjligt. Gör det via telefonsvarartjänsten på nummer 018-538 300.

Om du avbokar tiden eller uteblir behöver du själv boka en ny tid.

Om du uteblir från besöket utan att meddela kostar det 50 euro (avboka senast 24 timmar före besöket). Flera uteblivna besök kan också leda till att kontakten till Mental hälsa avslutas.

Behöver du förnya ditt recept?

Du kan själv lämna in en begäran om att få dina recept förnyade via dina Mina Kanta-sidor:

Mina Kanta-sidor

Publicerad 31.8.2020
Uppdaterad 18.3.2022