Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Mental hälsa

Ring till Mental hälsa
Vi använder telefonsvarartjänst - följ svararens instruktioner.
Här finns vi (visa på karta)
Vi finns i samma lokaler som Hälsocentralen på Doktorsvägen 1A, ingång via huvudentrén.
Öppettider
måndag 08:00-16:00
tisdag 08:00-16:00
onsdag 08:00-16:00
torsdag 08:00-16:00
fredag 08:00-14:00
Vi tar emot tidsbokade besök hos sjukskötare enligt överenskommelse. Besöken på Mental hälsa är kostnadsfria, men uteblivna besök eller sena avbokningar kostar 48 €. Du får inte vara påverkad av rusmedel under besöket på Mental hälsa.
Om telefonsvarartjänsten

När du ringer Mental hälsa svarar en telefonsvarare.

Du får välja mellan ett antal olika alternativ där du har möjligheten att bli uppringd eller meddela avbokningar till Mental hälsa.

Du tilldelas en uppringningstid då vi ringer upp dig - därför är det viktigt att du anger rätt telefonnummer och är tillgänglig den tiden.

Obs! Vid förkylningssymtom eller annan smittsam sjukdom, vänligen avboka ditt besök eller kontakta oss för att omvandla besöket till distanskontakt.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ring hälsocentralen 018-538 500 eller akuten 018-5355.

Vid nödfall ring 112.

Så kan vi hjälpa dig

Mental hälsa är en tidsbokad öppenvårdsmottagning för vuxna från 18 år och uppåt. Vår uppgift är att bedöma och behandla vuxna bosatta på Åland som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

Vi ger stöd och hjälp vid bland annat:

 • nedstämdhet
 • ångest
 • sömnsvårigheter
 • livskriser
 • annan psykisk problematik.

Du behöver ingen remiss till Mental hälsa

Du kan komma till Mental hälsa genom att:

 • ringa vår telefonsvarartjänst
 • boka tid via webbokningen (se länk i sidfoten på denna sida)
 • besöka hälsocentralen och därifrån få en remiss till Mental hälsa.

Du kan även ha fått en remiss från någon annan instans, men remiss är inget krav för att du ska få komma till Mental hälsa.

Om du är studerande över 18 år

Om du är studerande och har rätt att nyttja Studerandehälsans tjänster rekommenderar vi att du kontaktar dem i första hand.

Om du har problem på arbetsplatsen

Om dina besvär är arbetsplatsrelaterade rekommenderar vi att du kontaktar din företagshälsovård i första hand.

Om du har problem i familjen

Vid svåra hemförhållanden och osämja i familjen ska du vända dig till socialvården i den kommun där du bor. Du kan också kontakta Folkhälsans familjerådgivning.

Om du har beroendeproblem

Vid beroendeproblematik hänvisar vi i första hand till beroendemottagningen.

Bra att veta inför ditt förstagångsbesök

Vi erbjuder en tid för ett eller två nybesök för att kartlägga din situation och ditt mående. Räkna med att besöket tar 45 minuter. När du kommer på mottagningsbesök till Mental hälsa ska du anmäla dig i receptionen på hälsocentralen. Vid distansbesök ringer vi upp dig på den bokade tiden. Efter överenskommelse kan distansbesök också erbjudas som videosamtal.

Under besöket pratar vi om din aktuella situation och viktiga bakgrundsfakta. Vi ställer bland annat frågor om:

 • de aktuella svårigheterna
 • hur länge de har pågått
 • vad du har försökt göra för att förbättra ditt mående (till exempel tidigare vårdkontakter, livsstilsförändringar)
 • hem- och familjeförhållanden
 • sysselsättning.

Ibland använder vi olika frågeformulär som extra hjälp och informationsinhämtning för att få en så heltäckande bild av ditt mående som möjligt.

Så här arbetar vi

Din kontakt med Mental hälsa kan variera i längd och omfattning. Ibland räcker det med ett eller några besök, ibland behöver vi hålla en längre kontakt men antalet besök är begränsade. Besöken är i regel 45 minuter. Om det finns behov för längre terapier eller utredningar kan en läkare skriva en remiss för detta.

Behandlingen sker enligt din individuella vårdplan, som vi tillsammans utvärderar. Vi samarbetar med ett mångprofessionellt team med ditt mående i fokus.

Eftersom Mental hälsa är en del av hälsocentralen gör du ett eventuellt läkarbesök på hälsocentralen. Besöken hos sjukskötare är kostnadsfria men läkarbesöken kostar som ett vanligt läkarbesök på hälsocentralen, se sidan Patientavgifter.

Vi följer lagen om sekretess liksom övrig lagstiftning.

Tora Woivalin

Klinikchef
Primärvårdskliniken

Monika Bäckman

Avdelningsskötare
Primärvårdskliniken, Hälsocentralerna
Patient som träffar sin läkare via videobesök

Är ditt nästa besök ett videobesök?

Videobesök är smidigt i många situationer som inte kräver en fysisk undersökning. Just nu är det också ett bra alternativ för att minska risken för spridning av covid-19.

Om du i samband med videobesöket bedöms vara i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning får du tid för ett fysiskt besök.

Kom ihåg att avboka din tid vid förhinder

Eftersom det är många som söker vår hjälp är det viktigt att du respekterar de tider du får. Om tiden inte passar eller om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss i så god tid som möjligt. Gör det via telefonsvarartjänsten på nummer 018-538 300.

Om du avbokar tiden eller uteblir behöver du själv boka en ny tid.

Om du uteblir från besöket utan att meddela kostar det 48 euro. Flera uteblivna besök kan också leda till att kontakten till Mental hälsa avslutas.

Behöver du förnya ditt recept?

Du kan själv lämna in en begäran om att få dina recept förnyade via dina Mina Kanta-sidor:

Mina Kanta-sidor

Publicerad 31.8.2020
Uppdaterad 29.4.2021