Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Mental hälsa

Ring till Mental hälsa
Vi använder telefonsvarartjänst - följ svararens instruktioner.
Här finns vi (visa på karta)
Vi finns på Doktorsvägen 1A (huvudbyggnaden), ingång via huvudentrén.
Öppettider
måndag08:00-16:00
tisdag08:00-16:00
onsdag08:00-16:00
torsdag08:00-16:00
fredag08:00-14:00
Besöken på Mental hälsa är kostnadsfria, men uteblivna besök kostar 50 € (avboka senast 24 timmar före).

Obs! Vid förkylningssymtom eller annan smittsam sjukdom, vänligen avboka ditt besök eller kontakta oss för att omvandla besöket till distanskontakt.

Akuta ärenden

Ring till sjukvårdsupplysningen tel 018-535 117 (dagligen kl 08.00-20.00) då det gäller brådskande ärenden.

Vid nödfall ring 112.

Så kan vi hjälpa dig

Mental hälsa är en tidsbokad öppenvårdsmottagning för vuxna från 18 år och uppåt. 

Vi ger stöd och hjälp vid bland annat:

 • nedstämdhet
 • ångest
 • sömnsvårigheter
 • livskriser
 • annan psykisk problematik.

Du kan komma till Mental hälsa genom att på egen hand:

 • ringa vår telefonsvarartjänst
 • boka tid via webbokningen (se länk i sidfoten på denna sida)

Du kan även ha fått en remiss från någon annan instans, men remiss är inget krav för att du ska få komma till Mental hälsa.

Om du är studerande över 18 år

Om du är studerande och har rätt att nyttja Studerandehälsans tjänster rekommenderar vi att du kontaktar dem i första hand.

Om du har problem på arbetsplatsen

Om dina besvär är arbetsplatsrelaterade rekommenderar vi att du kontaktar din företagshälsovård i första hand.

Om du har problem i familjen

Vid svåra hemförhållanden och osämja i familjen ska du vända dig till KST. Du kan också kontakta Folkhälsans familjerådgivning.

Om du har beroendeproblem

Vid beroendeproblematik hänvisar vi i första hand till beroendemottagningen

Bra att veta inför ditt förstagångsbesök

Vi erbjuder en tid för ett eller två nybesök för att kartlägga din situation och ditt mående. Räkna med att besöket tar 45 minuter. Vid distansbesök ringer vi upp dig på den bokade tiden. 

Under besöket pratar vi om din aktuella situation och viktiga bakgrundsfakta. Vi ställer bland annat frågor om:

 • de aktuella svårigheterna
 • hur länge de har pågått
 • vad du har försökt göra för att förbättra ditt mående (till exempel tidigare vårdkontakter, livsstilsförändringar)
 • hem- och familjeförhållanden
 • sysselsättning.

Ibland använder vi olika frågeformulär som extra hjälp och informationsinhämtning för att få en så heltäckande bild av ditt mående som möjligt.

Så här arbetar vi

Din kontakt med Mental hälsa kan variera i längd och omfattning. Ibland räcker det med ett eller några besök, ibland behöver vi hålla en längre kontakt men antalet besök är begränsade.

Eftersom Mental hälsa är en del av hälsocentralen gör du ett eventuellt läkarbesök på hälsocentralen. Besöken hos sjukskötare och psykolog är kostnadsfria men läkarbesöken kostar som ett vanligt läkarbesök på hälsocentralen, se sidan Patientavgifter.

Vi följer lagen om sekretess liksom övrig lagstiftning.

Mikaela Sjöholm

Avdelningsskötare
Primärvårdskliniken, Hälsocentralerna

Kom ihåg att avboka din tid vid förhinder

Eftersom det är många som söker vår hjälp är det viktigt att du respekterar de tider du får. Om tiden inte passar eller om du får förhinder är det viktigt att du meddelar oss i så god tid som möjligt. Gör det via telefonsvarartjänsten på nummer 018-538 300.

Om du avbokar tiden eller uteblir behöver du själv boka en ny tid.

 

piller

Behöver du förnya ditt recept?

Du kan själv lämna in en begäran om att få dina recept förnyade via dina Mina Kanta-sidor:

Mina Kanta-sidor

Patient som träffar sin läkare via videobesök

Är ditt nästa besök ett videobesök?

Videobesök är smidigt i många situationer som inte kräver en fysisk undersökning. 

Om du i samband med videobesöket bedöms vara i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning får du tid för ett fysiskt besök.

Publicerad
Uppdaterad