Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Abort

Om du har blivit gravid och önskar avbryta din graviditet kan du ta kontakt med oss på preventivmedelsrådgivningen. Du kan också kontakta din skolhälsovårdare, hälsocentralen eller gynekologmottagningen.

Gynekologmottagningen utför både kirurgiska och medicinska aborter:

  • medicinsk abort – tabletter som innehåller hormoner används för att framkalla ett missfall
  • kirurgisk abort – utförs under sövning på operationsavdelningen med hjälp av ett instrument som skrapar ut innehållet i livmodern.

Innan aborten behöver vi fastställa graviditetens längd genom en eller flera läkarundersökningar.

Stödsamtal

I samband med en abort kan många tankar och frågor uppstå. Om du behöver prata med någon hjälper vi dig genom att ordna med stödsamtal. Dels innan aborten men också efteråt om du känner att du behöver prata med någon. Det kan också vara skönt att prata med någon om du ännu inte bestämt dig för hur du ska göra.

Du kan antingen prata med oss som jobbar på mottagningen eller så hjälper vi dig att få kontakt med en kurator.

Länkar till mer information

I Finland sker aborter enligt lagen om avbrytande av havandeskap.

Lagen om abort (Finlex) 

Om abort i Finland hos God medicinsk praxis (pdf)

Publicerad 19.11.2019
Uppdaterad 27.1.2020