Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Abort

Om du har blivit gravid och önskar avbryta din graviditet tar du kontakt med gynekologmottagningen

En abort kan genomföras både som kirurgiskt och medicinskt. Det vanligaste är en medicinsk abort. Du kan även få göra din abort hemma.

  • medicinsk abort – tabletter som innehåller hormoner används för att framkalla ett missfall
  • kirurgisk abort – utförs under sövning på operationsavdelningen med hjälp av ett instrument som skrapar ut innehållet i livmodern.

Innan aborten behöver graviditetens längd fastställas genom en läkarundersökning.

Stödsamtal

I samband med en abort kan många tankar och frågor uppstå. Om du behöver prata med någon hjälper vi dig genom att ordna med stödsamtal. Detta kan vara innan aborten men också efteråt om du känner att du behöver få stöd. Det kan också vara skönt att prata med någon om du ännu inte bestämt dig för hur du ska göra.

Länkar till mer information

I Finland sker aborter enligt lagen om avbrytande av havandeskap.

Lagen om abort (Finlex) 

Om abort i Finland hos God medicinsk praxis (pdf)

Publicerad
Uppdaterad