Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Drönarbild över ÅHS rakt ovanifrån

Kontakt

Kontaktuppgifter och öppettider till mottagningarna finns på respektive mottagnings sida under: 

Alla mottagningar och avdelningar.

Växelns telefonnummer

ÅHS växel/information: 018-5355

Jourtelefoner och öppettider

Sjukvårdsupplysning ring 018-535 117
Alla dagar 08.00-20.00
 

Är du eller någon i din familj sjuk? Är du orolig och undrar vad du ska göra? Ring vår sjukvårdsupplysning! Sjukskötarna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder dig till lämplig vårdmottagning när så behövs. ÅHS Sjukvårdsupplysning är öppen alla dagar klockan 8:00–20:00

Om besvären inte är brådskande ringer du ÅHS hälsocentral för tidsbokning. Vid akuta situationer, utanför sjukvårdsupplysningens öppethållning, ska du åka direkt till akutmottagningen. I livshotande situationer, såsom svår bröstsmärta, plötsliga andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymptom eller kramper, ring nödnumret 112. 

Akuta psykiatriska ärenden:

  • om du har pågående vård vid psykiatrin kontakta dagtid din kontaktperson, andra tider ring 018-535 030
  • i annat fall kontaktar du hälsocentralen dagtid 018-538 500 och akuten andra tider 018-5355.

Jourhavande tandläkare: 018-538 524

Interaktiv karta

Du kan klicka på den interaktiva kartan över sjukhusområdet för att se vilka verksamheter som finns i byggnaderna. Du kan också se en panoramabild över entréerna till respektive byggnad.

Interaktiv karta över sjukhusområdet

Postadresser

Ålands hälso- och sjukvård
PB 1091
AX-22111 Mariehamn

Besöksadress

Centralkansli
Doktorsvägen 1 D, Mariehamn

Centralkassan

Förvaltningshuset
Doktorsvägen 1 D, Mariehamn

Öppettider: måndag - onsdag klockan 9:00–11:00

Telefon: 018-535 163, 018-535 373 eller 018-535 437
Telefontid: måndag–fredag klockan 9:00–11:00

E-post

Allmän e-postadress är registrator@ahs.ax
E-posten läses måndag-fredag.

Vi hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Via e-posten hanteras, av sekretesskäl, inte medicinska ärenden.

Tidbokningar till de olika mottagningarna kan inte göras per e-post.

Se istället kontaktuppgifterna på deras respektive mottagnings sidor.

Webb

Vid frågor om vår hemsida kontakta vår webmaster på epost: webmaster@ahs.ax

Sjukskötare tillsammans med patient i säng och kirurgkollega

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre för våra patienter. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Både det som är bra och det som kan förbättras.

Publicerad
Uppdaterad