Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Lågtröskelmottagning för barn och unga

Ring till Lågtröskelmottagning för barn och unga
Välkommen att ta kontakt med oss. Ring och lämna ditt meddelande så ringer vi upp dig, oftast inom två vardagar.
Här finns vi
Doktorsvägen 1B (ingång till vänster om huvudentrén, dörr 2A,1 våningen Lågtröskelmottagning barn och unga).

Välkommen till Lågtröskelmottagning för barn och unga. 

Vi finns till för barn och unga under 18 år som av någon orsak behöver stöd, råd och någon som lyssnar.

Bra att veta inför vår första träff

Vi börjar med att komma överens om en tid och därpå går vi igenom hur en första träff kan se ut. Helst ser vi att träffas personligen men även telefonbesök och digitalt videomöte är möjligt att boka. Vanligtvis bokar vi 45–60 minuter. Ingen remiss behövs. Antalet besök varierar och styrs enligt behov. 

Du kan ta någon med dig ifall det känns tryggare.

Vår tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt och det vi samtalar om stannar mellan oss. Du bestämmer om och i så fall vilken information som ska ges vidare, varför och till vem.  

Undantag sker om det framkommer att du riskerar fara illa då är vi skyldiga att bryta tystnadsplikten och meddela vidare till KST barnskydd. 

 

moln med ord

Vem träffar du här

På Lågtröskelmottagningen för barn och unga jobbar Jessica, socialkurator och Pia , hälsovårdare.

Publicerad 12.9.2023
Uppdaterad 2.10.2023