Så kan vi hjälpa dig

Vi utreder och behandlar dig med njurproblematik.

Du behöver en remiss

Till oss kommer du med läkarremiss.

När du besöker oss

Det är viktigt att du läser igenom ditt kallelsebrev noggrant. Här får du veta vad du ska tänka på och i vissa fall även göra inför ditt besök.