Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kort historik över Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) bildades 1.1.1994 genom en administrativ reform, som sammanslog Ålands centralsjukhus, Ålands folkhälsoförbund och Ålands vårdförbund. På så sätt kom all offentlig hälso- och sjukvård under en gemensam huvudman, landskapsstyrelsen.

Ålands centralsjukhus blev 1953 Finlands första centralsjukhus enligt den nya rikslagen om centralsjukhus. Ålands centralsanatorium, som hade öppnats året innan uppgick 1988 i centralsjukhuset.

Ålands folkhälsoförbund bildades 1.6.1973 genom att en ny folkhälsolag ersatte hälsovårdslagen från 1945. Folkhälsoförbundet ansvarade för hälsocentralen och rådgivningsbyråerna med hälsocentralläkare, hälsovårdare och tandläkare.

Ålands vårdförbund hade ansvar för mentalvården. Vårdförbundet var en efterlöpare till Kommunalförbundet för sinnessjukvården på Åland som bildas 1928. Ålands sinnessjukhus öppnades 1934 och döptes senare om till Grelsby sjukhus.

Sedan 1994 gäller landskapslagen om hälso- och sjukvården som reglerar verksamheten inom ÅHS. Ålands centralsjukhus finns inte längre som juridisk person, men uppfattas ändå av många som den plats där den specialiserade sjukvården är lokaliserad. Primärvården omfattar hälsocentralerna, rådgivningsbyråerna och tandvården. Veterinärvården, hälsoinspektionen och livsmedelslaboratoriet som tidigare fanns inom ÅHS överfördes 2008 till en ny myndighet. Ålands hälso- och miljöskyddsmyndigheten.

Om den historiska utvecklingen av sjukvården på Åland hänvisas till Ann-Gerd Steinbys bok från 2003 Åländsk sjukvård i 350 år, Ålands centralsjukhus 50 år.

Publicerad
Uppdaterad