Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Helikopterverksamhet

Många sjukdomstillstånd kräver vård eller undersökningar utanför Åland. Vår ambulanshelikopter transporterar patienter till och från de sjukhus som ger den specialvård ÅHS inte kan erbjuda.

Ambulanshelikoptern transporterar även turister och tillfälliga besökare som insjuknat på Åland. Vi anlitar då helikoptern för transport till patienternas hemsjukhus om de av medicinska skäl inte klarar av något annat färdmedel.

Ambulanshelikoptern fungerar som skärgårdens vägambulans. Ambulanshelikopterns personal ger vård och transporterar patienter till sjukhuset på samma sätt som en vanlig ambulans. 

Både transport och alarmuppdrag

En transport kan vara planerad på förhand eller av mer akut karaktär.

Den planerade transporten sker från sjukhus till sjukhus. Både när det gäller planerad vård vid andra vårdinrättningar och när det gäller transport till hemsjukhuset ÅHS efter vård på annat sjukhus. 

Transporter av mer akut karaktär är för patienter som kommer till akuten, men som genast måste vidare till specialistsjukvård. 

Transportkoordinatorn vid ÅHS hjälper till med att samordna de planerade transporterna. Alarmeringen för mer akuta uppdrag sköts via Alarmcentralen.  

Under 2021 genomfördes 496 flyguppdrag, både planerade och akuta. 

Transporter mellan olika sjukhus

Vid transporter mellan sjukhus beslutar den patientansvarige läkaren om helikoptertransport är nödvändig eller om patienten kan använda andra transportalternativ. Till exempel reguljärflyg eller passagerarfärja.

De flesta av våra larmuppdrag går till Uppsala akademiska sjukhus samt till Åbo universitetscentralsjukhus. Flygtiden till båda är cirka 40 minuter.

Andra återkommande transporter går till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm (cirka 45 min), samt till Helsingforsregionens universitetssjukhus (cirka 1 timme och 15 minuter).

Väder och vind påverkar

Då vädret tillåter använder vi flyghöjder på 1000-3000 fot (300-1000 meter).

Faktorer som vindförhållanden, molnhöjd, temperatur och sikt inverkar på flyghöjden. 

Väderförhållanden, i kombination med mörker och uppdragets art, är faktorer som påverkar om flygningen kan ske eller inte. Regelverket tillåter till exempel lägre molnhöjd vid akuta uppdrag jämfört med reglerna vid planerade transporter.

Vi som jobbar här

Helikoptern är bemannad dygnet runt, alla dagar i veckan.  

Vi som jobbar i helikoptern är piloter, ambulanssjukvårdare med teknisk utbildning på helikoptern eller sjukskötare med lång arbetserfarenhet från akutsjukvård eller intensivvård. Nattetid flyger vi främst akuta uppdrag. Då ersätter fältchefen sjukskötaren från kl. 22.00-7.30. 

Grundbemanningen i helikoptern är tre personer: en pilot, en ambulanssjukvårdare och en sjukskötare. Vid behov kan helikoptern bemannas med ytterligare en sjukskötare eller en läkare. 

Eftersom sjukskötaren är ensam med patienten under transporten innebär arbetet ett stort ansvar. För att jobba som helikoptersjukskötare krävs ett flexibelt tankesätt, förmåga att arbeta självständigt samt tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att fatta snabba och ibland livsavgörande beslut.

Fakta om helikoptern

Airbus H145
Maxvikt 3700kg
Marschfart 125 knop(230 km/h)
Bränsle för ca 2h30min flygning
Längd 13,63 meter
Rotordiameter 11 meter

Helikoptern är godkänd för flygning dag och natt enligt VFR (visuella flygregler) och IFR (instrumentflygregler). Det innebär att vi sällan är begränsade av väder eftersom vi kan flyga i moln och göra instrumentinflygningar med molnbas ned till cirka 70 meter över marken.

I mörker flyger pilot och ”HTC” med Night Vision Goggles (mörkerkikare). Det blir då möjligt att landa på nya eller obekanta platser i mörker, och därmed komma närmare patienterna.  

Publicerad
Uppdaterad