Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten sköter ÅHS upphandlingar.
Se ÅHS aktuella upphandlingar.

Här finns vi

Upphandlingsenheten finns vid Doktorsvägen 1D i Mariehamn.