Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Näringsterapin

Ring till Näringsterapin
Telefontider
onsdag12:15-13:15
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 C. Följ skyltarna från C hus-entrén.

Så kan vi hjälpa dig

Näringsterapeuten förebygger, utreder och behandlar problem som är kopplade till kost, näring, hälsa och sjukdom.

Näringsterapin inom ÅHS består av en klinisk verksamhet (för inneliggande patienter) samt en poliklinisk mottagning (öppenvård)

Näringsterapin  behandlar bland annat:

 • Undernäring
 • Övervikt/obesitas

           Problem  relaterade till näringsintag och kostvanor vid:

 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Diabetes
 • Sjukdomar eller operationer i matsmältningskanalen
 • Njursjukdomar
 • Sjukdomar i rörelseorganen
 • Cancersjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Födoämnesallergier och överkänslighet
 • Neurologiska sjukdomar
 • Ätstörningar och psykiatriska sjukdomar
 • Samt flertalet andra sjukdomar som kräver nutritionsbehandling eller artificiell nutrition

 

Näringsterapeut är den finska benämningen för dietist.

 

Du behöver en remiss

Om du är ny patient behöver du en läkarremiss för att komma till oss.

Patient som träffar sin läkare via videobesök

Är ditt nästa besök ett videobesök?

Videobesök är smidigt i många situationer som inte kräver en fysisk undersökning. 

Om du i samband med videobesöket bedöms vara i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning får du tid för ett fysiskt besök.

Sjukskötare tillsammans med patient i säng och kirurgkollega

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre för våra patienter. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Både det som är bra och det som kan förbättras.

Publicerad
Uppdaterad