Så kan vi hjälpa dig

Vi ger individuellt anpassade kostråd till barn och vuxna i behov av kostrådgivning. Till exempel i samband med:

  • diabetes
  • fetma
  • födoämnesallergier
  • intoleranser
  • mag-tarmsjukdomar
  • undernäring
  • cancer.

Våra dietister kan även ge kostråd åt inneliggande patienter på vårdavdelningarna.

Du behöver en remiss

Om du är ny patient behöver du en läkarremiss för att komma till oss.