Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

telefonnumret 018 535 117

ÅHS Sjukvårdsupplysning

Sjukvårdsupplysningen är tillgänglig alla dagar 08.00-20.00

 

När ska jag kontakta sjukvårdsupplysningen 018 535 117?

- När du eller någon i din närhet är sjuk och du behöver råd och vägledning
- När du har nytillkomna eller plötsligt förvärrade besvär, men du är inte livshotande sjuk.

Vad händer då?

Symtomen bedöms av sjukskötare på sjukvårdsupplysningen och du kan få hjälp med rådgivning, tid till jourmottagningen eller hänvisning till annan instans vid behov.
Ditt samtal hamnar i telefonkö och vi svarar så fort vi kan.

När ska jag kontakta hälsocentralen 018 538 500?

- När du vill boka tid till hälsocentralläkare för icke akuta besvär du haft en längre tid eller telefontid för uppföljning. 
- När du vill boka tid till sjukskötare för till exempel stygnborttagning, såromläggning, blodtryckskontroll eller öronspolning, bokas via ÅHS onlinebokning
- När du vill kontrollera eller boka tid för dina vaccinationer. (OBS ej resevaccinationer, de sköts via privata vårdgivare)
- Övriga icke akuta ärenden
- Receptförnyelser, görs i första hand genom Kanta, www.kanta.fi

Telefontider och mer info - klicka på länk till respektive Hälsocentral nedan

Hälsocentralen Mariehamn
Hälsocentralen Godby

Vad händer då?

Ditt samtal hamnar i uppringningskö och vi ringer upp dig under dagen.                    

När ska jag kontakta akuten?

I en akut situation åker du direkt till akuten, du ska inte ringa först.

När ska jag kontakta 112?

 I livshotande situationer, till exempel vid svåra akuta olycksfall, stora blödningar, svår bröstsmärta, plötsliga andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymptom eller kramper, ring nödnumret 112.

 

Publicerad
Uppdaterad