Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

telefonnumret 018 535 117

ÅHS Sjukvårdsupplysning

Sjukvårdsupplysningen är tillgänglig alla dagar 08.00-20.00

Är du eller någon i din familj sjuk? Är du orolig och undrar vad du ska göra? Ring vår sjukvårdsupplysning! Sjukskötarna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder dig till lämplig vårdmottagning när så behövs. 

Belastning och situation kommer att styra kontakten och eventuella kötider.

Om besvären inte är brådskande ringer du ÅHS hälsocentral för tidsbokning. Vid akuta situationer ska du åka direkt till akutmottagningen. I livshotande situationer, såsom svår bröstsmärta, plötsliga andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymptom eller kramper, ring nödnumret 112.

 

Publicerad
Uppdaterad