Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Tyck till om ÅHS

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss feedback om det som är bra och om det som kan förbättras.

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.

Dina uppgifter
Feedback
Publicerad 22.1.2020
Uppdaterad 23.1.2020