Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Tyck till om ÅHS

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss feedback om det som är bra, och om det som kan förbättras.

Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter har du rätt att göra en anmärkning om din vård eller personalens bemötande till ansvariga vid Ålands hälso- och sjukvård.

Du kan göra din anmälan via blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande av patient (pdf)

Du kan också vända dig till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.

Personuppgifter som lämnas i samband med feedback är tillgängliga och sparas max ett år för den begränsade grupp medarbetare som internt hanterar feedbackprocessen.

Dina uppgifter
Feedback
Publicerad
Uppdaterad