Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kurser för blivande föräldrar

Kurser arrangerade av ÅHS

Observera att folkhälsans och BB tillfällen är digitalt nu under pandemisituationen. Mer information hittas under varje enskild del.

Förberedelsetillfälle för förstföderskor och omföderskor, amningstillfälle och avslappningstillfälle på ÅHS hålls av barnmorska från BB avdelningen. 

Folkhälsans tillfälle hålls av familjeterapeut. 

Mödrainfo- och gymnastik på ÅHS hålls av fysioterapeut.

Ta gärna del av det elektroniska material som finns på samlat på sidan BB och förlossning

Kurser arrangerade av Folkhälsan med länkar till Folkhälsans webbplats

Publicerad 31.10.2019
Uppdaterad 22.1.2021