Kurser för blivande föräldrar

Kurser arrangerade av ÅHS

Förberedelsetillfälle på ÅHS hålls av barnmorska från BB avdelningen. 

Förberedelsetillfälle på Folkhälsan hålls av familjeterapeut. 

Mödrainfo- och gymnastik på ÅHS hålls av fysioterapeut.

ÅHS tillfällen har ett begränsat antal deltagare, så förhandsanmälan bör göras till samtliga tillfällen. Se info i länkar nedan. Folkhälsan har ingen förhandsanmälan tillsvidare. 

Ta gärna del av det elektroniska material som finns på samlat på sidan BB och förlossning

Kurser arrangerade av Folkhälsan med länkar till Folkhälsans webbplats