Kurser för blivande föräldrar

Kurser arrangerade av ÅHS

Förberedelsetillfälle på ÅHS hålls av barnmorska från BB avdelningen. 

Folkhälsans tillfälle hålls av familjeterapeut. 

Mödrainfo- och gymnastik på ÅHS hålls av fysioterapeut.

Alla tillfällen har på grund av coronapandemin ett begränsat antal deltagare, så förhandsanmälan bör göras till samtliga tillfällen. Se info i länkar nedan. 

Ta gärna del av det elektroniska material som finns på samlat på sidan BB och förlossning

Kurser arrangerade av Folkhälsan med länkar till Folkhälsans webbplats