Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Turist eller tillfällig besökare på Åland

Ålands hälso- och sjukvård vill ge god service till dig som är tillfällig besökare eller turist på Åland och som på grund av olika omständigheter är i behov av hälso- och sjukvård. Alla har rätt till akut vård.

För ytterligare information än den du hittar här - kontakta ÅHS ekonomienhet eller läs mer i cirkulär 9/80/2008 på Finlands kommunförbunds webbplats.

Beroende på var din hemort finns har du rätt till följande hälso- och sjukvård under din tillfälliga vistelse på Åland:

Bosatt i övriga Finland

Som patient har du rätt till akut vård och du betalar samma patientavgift som om du var bosatt på Åland.

Vid planerad vård krävs en betalningsförbindelse, det vill säga ett intyg från ditt sjukvårdsdistrikt att de betalar den aktuella vården. ÅHS kan vid behov hjälpa till med begäran av betalningsförbindelse. Om vårdbehovet är känt på förhand, innan du reser till Åland, bör du skaffa en betalningsförbindelse från hemorten som du tar med vid första kontakten med ÅHS. Klinikchefen avgör om vi kan erbjuda dig den önskade vården.

Bosatt i övriga Norden

Som patient har du rätt till nödvändig vård. Det innebär att du inte behöver avbryta din vistelse för att få nödvändig vård på hemorten utan att du har rätt att få den vården på Åland. Det är dock läkaren/vårdpersonalen som bedömer vårdbehovet.

För att du ska ha rätt till nödvändig vård till samma avgift som om du var bosatt på Åland krävs att du uppvisar:

  • ID-handling
  • din adress där du är folkbokförd.

Uppvisa gärna ditt EU-kort (europeiska sjukförsäkringskort) från hemlandet.

Om du inte kan uppvisa ID-handling och uppge hemadress betalar du full kostnadsersättning. Uppgifter om kostnaden finns i ÅHS Patientavgifter - se länk nedan.
Om du är försäkrad i hemlandet och vården bedöms som nödvändig kan du söka ersättning på hemorten i efterhand.

Om du som patient kommer till Åland för att erhålla planerad vård så krävs en betalningsförbindelse, det vill säga ett intyg från hemlandet eller från ett försäkringsbolag att de betalar den aktuella vården. Normalt används EU blankett S2 (E 112). Klinikchefen avgör om vi kan erbjuda dig den önskade vården.

Bosatt i övriga EU/EES-länderna samt Schweiz och Liechtenstein

Som patient har du rätt till nödvändig vård. Det innebär att du inte behöver avbryta din vistelse för att få nödvändig vård på hemorten utan du har rätt att få den vården på Åland. Det är dock läkaren/vårdpersonalen som bedömer vårdbehovet.

För att du ska ha rätt till nödvändig vård till samma avgift som om du var bosatt på Åland krävs att du uppvisar:

  • EU-kortet (europeiska sjukförsäkringskort)
  • ID-handling
  • din adress där du är folkbokförd.

Om du inte kan uppvisa EU-kortet betalar du full kostnadsersättning. Om du är försäkrad i hemlandet och vården bedöms som nödvändig kan du söka ersättning på hemorten i efterhand.

Om du som patient kommer till Åland för att erhålla planerad vård krävs en betalningsförbindelse, det vill säga ett intyg från hemlandet eller från ett försäkringsbolag att de betalar den aktuella vården. Normalt används EU blankett S2 (E 112). Klinikchefen avgör om vi kan erbjuda dig den önskade vården.

Bosatt i övriga avtalsländer

Om du som patient är bosatt i Australien eller i Québec gäller särskilda regler. Mer om dessa regler kan du läsa i ÅHS Patientavgifter.

Bosatt i övriga länder

Som patient har du rätt till akut vård, men du betalar full kostnadsersättning för vården. Uppgifter om kostnaden finns i ÅHS Patientavgifter.

Om du som patient kommer till Åland för att erhålla vård krävs en betalningsförbindelse, det vill säga ett intyg från hemlandet eller från ett försäkringsbolag att de betalar den aktuella vården. Klinikchefen avgör om vi kan erbjuda dig den önskade vården.

Koordinatorn hjälper dig
På ÅHS finns en koordinator som hjälper till med frågor rörande gränsöverskridande vårdfrågor, samt rätten till vård.
E-post: kund.ekonomi@ahs.ax

Läs mer om ÅHS patientavgifter

Besök Finlands kommunförbunds webbplats

Rätt till hälso- och sjukvård inom EU-området

 

Publicerad
Uppdaterad