Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Akuten

Ring till Akuten
Om du är i behov av akut vård, ring 112. Om du har akut psykiatriskt vårdbehov ring psykiatriska avdelningen telefon 018-535 030.
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 A, egen ingång till vänster om huvudentrén, nära helikopterplattan.
Sjukvårdsupplysning

 Sjukvårdsupplysning ring 018-535 117 alla dagar kl 08.00-20.00. 

Så kan vi hjälpa dig

Vi tar hand om dig när du råkat ut för ett akut olycksfall eller sjukdomstillstånd. Varje år har vi cirka 10.000 besök.

Det händer också att vi bedömer att du får bättre hjälp på en annan mottagning. Då hänvisar vi dig vidare till en lämplig vårdnivå, till exempel hälsocentralen. I vissa fall kan du också sköta dina problem i hemmet, då ger vi råd om egenvård.

Prioriteringar och väntetid

På akuten har vi inga tidsbeställda besök utan vi prioriterar alla patienter enligt deras vårdbehov. De som är svårast sjuka tar vi hand om först, därför går det inte att på förhand säga hur länge du behöver vänta. 

När belastningen på akuten är hög blir väntetiderna också längre. Vi försöker informera om ungefärlig väntetid, men ibland är det svårt att uppskatta hur länge det kommer att ta. Prioriteringen är i alla fall samma oavsett om du kommer till akuten med ambulans eller med egen transport.

Väntetiden kan till exempel bero på:

 • hög belastning med många patienter på akutmottagningen
 • en eller flera svårt sjuka, instabila patienter som upptar alla personalresurser
 • att jourläkaren är upptagen med ett akut ärende på en vårdavdelning
 • att du behöver vänta på provsvar eller tid till undersökning
 • att du väntar på plats på en vårdavdelning.

Bra att veta inför ditt besök

Vad som händer under ditt besök på akuten beror på vilken typ av besvär du söker hjälp för.

En sjukskötare tar emot dig för att ta kontroller. Du får också berätta om din sjukdomshistoria. Informationen är viktigt för din fortsatta vård och för att vi ska kunna hjälpa dig med dina besvär. 

Därefter träffar du en läkare som undersöker dig och bedömer om det finns behov av ytterligare prover och undersökningar, till exempel blodprov eller röntgen.

Beroende på diagnos, mående och behandlingseffekt kan vi till exempel rekommendera:

 • behov av intagning på vårdavdelning (cirka 30 procent av akutens patienter blir inskrivna för avdelningsvård)
 • behov av akut högspecialiserad vård. När det händer ordnar vi snabbt med transport till ett universitetssjukhus, oftast i Åbo eller Uppsala. Transporten sker oftast med helikopter.
 • behov av observation/vård under 24 timmar. Då kan vården ske på akutens vårdavdelning vid en av våra två observationsplatser.
 • du får gå hem, men behöver göra en uppföljning på en annan mottagning eller hälsocentral.
 • att du är färdigbehandlad och inte behöver någon uppföljning.

När du blir utskriven från akuten får du E-recept, remisser samt en sjukskrivning om du behöver. Du får information om vart du ska vända dig vid fortsatta eller återkommande besvär.

Tänk på att du inte får filma eller fotografera i väntrummet eller inne på mottagningen. Du får använda mobiltelefon, men stäng gärna av den i samband med läkarundersökning.

Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.

Vi som jobbar här

På akuten jobbar två akutläkare dagtid. Övriga tider är akuten bemannad av en jourläkare (ofta en AT-läkare).

Specialistläkare inom intern medicin, kirurgi, anestesi, gynekologi och barnmedicin är så kallade "bakjourer" inom sina specialområden. Bakjourer har under jourtid beredskap i sitt hem med en inställelsetid på 20-30 minuter.

Varje skift är även bemannat med tre akutsjukskötare. Vardagar mellan klockan 7.45-15.30 finns en mottagningsskötare som tar emot dig i anmälningsluckan.

I verksamheten vid akuten ingår:

 • akutmottagningen
 • akutvårdsavdelningen med två vårdplatser
 • det medicinska ansvaret för ambulans- och helikopterverksamheten.

Petter Westerberg

Klinikchef
Akutkliniken

Susanne Sjövall

Avdelningsskötare
Akutkliniken
Publicerad
Uppdaterad