Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Materialutlämningen (sjukvårdsmaterial)

Ring till Materialutlämningen (sjukvårdsmaterial)
Telefontider
måndag12:00-13:00
torsdag12:00-13:00
Beställning av material - se nedan
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 C, huvudentrén
Öppettider
måndag12:00-13:00
torsdag12:00-13:00
Gör så här när du beställer hemvårdsmaterial

Beställ material genom att mejla hv.material@ahs.ax.

Uppge:

  • namn
  • födelsetid
  • namn på produkten.

Vänta tills du får svar från oss om när du eller din anhörig kan hämta materialet vid materialutlämningen på Doktorsvägen 1C.

Vi läser mejlen måndag och torsdag kl. 12–13.

Vi följer ÅHS riktlinjer för utdelning av hemvårdsmaterial.

Materialutlämning

Hemsjukvården i Mariehamn

Materialutlämning av hemvårdsmaterial sker vid huvudentrén på Doktorsvägen 1 C. 

Norra Ålands hemsjukvård

Utlämning av vårdmaterial från hemsjukvårdens kansli i Godby upphör 01.03.2022. Vänligen kontakta Materialutlämningen i Mariehamn. Se kontaktuppgifter ovan.

Södra Ålands hemsjukvård

Utlämning av vårdmaterial från Södra Ålands HSV upphör 01.08.2022. Vänligen kontakta Materialutlämningen i Mariehamn. Se kontaktuppgifter ovan.

Kostnad för material

Kostnader för hemsjukvårdsmaterial hittar du i Handbok för patientavgifter

Publicerad
Uppdaterad