Så kan vi hjälpa dig

På läkarmottagningen bedömer en läkare, tillsammans med rehabteamet, ditt behov av rehabilitering.

Du behöver en remiss

Du behöver en remiss för att få en tid till rehab läkarmottagning. Börja därför med att kontakta hälsocentralen, din företagsläkare eller en privat läkarmottagning för en första bedömning.

Vårt rehabiliteringsteam bedömer och prioriterar alla remisser innan vi tar beslut om rehabilitering/vård.