Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Så här söker du vård på ÅHS

Sjukvårdsupplysning

 

Sjukvårdsupplysning ring +358 18 535 117

Alla dagar 08.00-20.00

Är du eller någon i din familj sjuk? Är du orolig och undrar vad du ska göra? Ring vår sjukvårdsupplysning! Sjukskötarna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder dig till lämplig vårdmottagning när så behövs. ÅHS Sjukvårdsupplysning är öppen alla dagar kl. 8–20. Efter stängning kl. 20 följ telefonsvararens anvisningar.

Om besvären inte är brådskande ringer du ÅHS hälsocentral för tidsbokning. Vid akuta situationer, utanför sjukvårdsupplysningens öppethållning, ska du åka direkt till akutmottagningen. I livshotande situationer, såsom svår bröstsmärta, plötsliga andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymptom eller kramper, ring nödnumret 112.

Healthcare information +358 18 535 117

Daily 08.00-20.00

Are you or someone in your family feeling ill? Are you worried and need support? Call our healthcare information! The nurses who assess your need for care will advise you and guide you to the appropriate care clinic when necessary. ÅHS Healthcare information is open daily 8 AM–8 PM.

If the problems are not urgent, call the ÅHS health center to make an appointment. In urgent situations, outside the health care information service's opening hours, you need to contact the emergency department. In life-threatening situations, such as severe chest pain, sudden breathing difficulties, unconsciousness, paralysis symptoms or convulsions, call the emergency number 112.

Terveysneuvonta +358 18 535 117

Joka päivä 08:00-20:00

Oletko sinä tai joku perheenjäsenistä sairastunut? Oletko huolissasi ja mietit mitä tehdä? Soita meidän terveysneuvontaamme! Sairaanhoitajat, jotka vastaavat puheluihin, tekevät oirekuvauksen perusteella hoidon tarpeen arvion, antavat neuvoja ja ohjaavat sinut tarvittaessa oikeaan paikkaan hoitoon. ÅHS:n terveysneuvonta on avoinna joka päivä klo 8–20.

Jos oireesi eivät ole kiireellisiä, soita ÅHS:n terveyskeskuksen ajanvaraukseen. Kiireellisissä asioissa, terveysneuvonnan ollessa suljettuna, mene suoraan päivystykseen. Henkeä uhkaavissa tilanteissa, kuten voimakas rintakipu, äkilliset hengitysvaikeudet, tajuttomuus, halvausoireet tai kouristukset, soita hätänumeroon 112.

Egenvård 

Du kan hitta patientråd för de vanligaste åkommorna på avdelningarnas egna sidor här på vår webbplats. Bra sjukvårdsupplysning hittar du också om du söker på internet. Till exempel har svenska 1177 vårdguiden mycket information för dig som vill läsa om hälsa och sjukdomar.

Besök 1177 vårdguiden i Sverige

Hälsocentraler

I första hand ska du alltid vända dig till närmaste hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning vid olika sjukdomstillstånd. Undantag är plötsliga, svåra sjukdomsattacker eller svåra olycksfall. Här får du råd och hjälp om du blivit sjuk, skadat dig eller har andra problem med din hälsa. Vid behov får du akuttid till läkare.

Inom den öppna vården finns sjukskötare och läkare som är specialister i allmän medicin. Om du behöver annan specialistvård kan du få remiss av läkare på hälsocentralen eller vid hälso- och sjukvårdsmottagningarna.

Hälsocentraler finns i Godby och Mariehamn. Hälso- och sjukvårdsmottagningar finns i skärgårdskommunerna på Åland.

Läs mer om hälsocentraler

Akuten

Om du är akut svårt sjuk eller har skadat dig allvarligt ska du genast ta kontakt med eller åka till akutmottagningen vid Ålands centralsjukhus. Akuten är öppen dygnet runt.

Ambulans

Ring 112 när det handlar om allvarliga olycksfall eller svåra sjukdomsfall.

Läs mer om akuten

Specialiserad sjukvård

Den specialiserade sjukvården inom ÅHS är mottagningar och avdelningar där du behöver en remiss från antingen hälsocentralen, barnrådgivningen, mödrarådgivningen eller någon annan av verksamheterna inom den så kallade öppna vården. 

Specialiserade sjukvården är koncentrerad till Doktorsvägen 1 i Mariehamn. Här finns både mottagning och vårdavdelning

  • Mottagning: ger vård och genomför undersökningar. Vid ett mottagningsbesök träffar du din behandlande läkare, sjukskötare eller andra yrkesgrupper. Under besöket kan det också ingå laboratorie- och röntgenundersökningar. En del av dessa undersökningar ska du genomföra innan besöket så att läkaren hinner ta del av resultaten före besöket.
  • Vårdavdelning: undersöker, vårdar och rehabiliterar patienter som behöver krävande vård eller kontinuerlig observation. I regel varierar vården på avdelningen från ett dygn upp till flera veckor.

Tandvård

Tandvård erbjuds till barn och ungdomar upp till 19 år samt för patientgrupper som är prioriterade av medicinska och sociala skäl. För akuta problem finns jourhavande tandläkare.

Läs mer om tandvården

Mera information om ÅHS

Lättläst broschyr om Ålands hälso- och sjukvård (pdf)

Se en animerad film om söka vård vid Ålands hälso- och sjukvård (YouTube)

piller

Behöver du förnya ett recept?

På Mina Kanta-sidor kan du begära att få förnya ett recept.

Det går att begära förnyelse även på ÅHS. Antingen vid planerade läkarbesök (specialsjukvården förnyar dock endast recept som skrivits ut vid respektive specialistmottagning) eller genom att ringa hälsocentralen.

Du kan också göra en förnyelsebegäran av recept via apoteken.

Barn under 10 år

Om receptet gäller ett barn under 10 år gör du en förnyelsebegäran för receptet via Mina Kanta-sidor med dina egna koder. Om ditt barn har fyllt 10 år är du välkommen att ringa oss på barn- och ungdomsmottagningen.

ett stetoskop i förgrunden och en ordbok i bakgrunden där ordet trauma är markerat

Vad betyder det?

Begrepp och uttryck som dagligen används inom vården kan vara svåra att tyda. ÅHS termbank innehåller definitioner på termer och begrepp inom hälso- och sjukvården med syfte att underlätta för såväl patienter och anhöriga som personal, så vi alla pratar samma språk. 

Karta över sjukhusområdet

Interaktiv karta över sjukhusområdet

Ska du besöka sjukhuset i Mariehamn? Via länken nedan får du fram en interaktiv karta över sjukhusområdet. Klicka på byggnaderna på kartan för att se vilka verksamheter som finns där. Du ser även byggnadens adress som är sökbar i Google Maps.

Duodecim God medicinsk praxis logotyp

Webbtjänst med vårdinformation

Finska läkarföreningen Duodecim erbjuder webbtjänsten God medicinsk praxis med information om vård av olika sjukdomar.

Publicerad
Uppdaterad