Så här söker du vård på ÅHS

Egenvård 

Du kan hitta patientråd för de vanligaste åkommorna på avdelningarnas egna sidor här på vår webbplats. Bra sjukvårdsupplysning hittar du också om du söker på internet. Till exempel har svenska 1177 vårdguiden mycket information för dig som vill läsa om hälsa och sjukdomar.

Besök 1177 vårdguiden i Sverige

Hälsocentraler

I första hand ska du alltid vända dig till närmaste hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning vid olika sjukdomstillstånd. Undantag är plötsliga, svåra sjukdomsattacker eller svåra olycksfall. Här får du råd och hjälp om du blivit sjuk, skadat dig eller har andra problem med din hälsa. Vid behov får du akuttid till läkare.

Inom den öppna vården finns sjukskötare och läkare som är specialister i allmän medicin. Om du behöver annan specialistvård kan du få remiss av läkare på hälsocentralen eller vid hälso- och sjukvårdsmottagningarna.

Hälsocentraler finns i Godby och Mariehamn. Hälso- och sjukvårdsmottagningar finns i skärgårdskommunerna på Åland.

Läs mer om hälsocentraler

Akuten

Om du är akut svårt sjuk eller har skadat dig allvarligt ska du genast ta kontakt med eller åka till akutmottagningen vid Ålands centralsjukhus. Akuten är öppen dygnet runt.

Ambulans

Ring 112 när det handlar om allvarliga olycksfall eller svåra sjukdomsfall.

Läs mer om akuten

Specialiserad sjukvård

Den specialiserade sjukvården inom ÅHS är mottagningar och avdelningar där du behöver en remiss från antingen hälsocentralen, barnrådgivningen, mödrarådgivningen eller någon annan av verksamheterna inom den så kallade öppna vården. 

Specialiserade sjukvården är koncentrerad till Doktorsvägen 1 i Mariehamn. Här finns både mottagning och vårdavdelning

  • Mottagning: ger vård och genomför undersökningar. Vid ett mottagningsbesök träffar du din behandlande läkare, sjukskötare eller andra yrkesgrupper. Under besöket kan det också ingå laboratorie- och röntgenundersökningar. En del av dessa undersökningar ska du genomföra innan besöket så att läkaren hinner ta del av resultaten före besöket.
  • Vårdavdelning: undersöker, vårdar och rehabiliterar patienter som behöver krävande vård eller kontinuerlig observation. I regel varierar vården på avdelningen från ett dygn upp till flera veckor.

Psykiatri

Till psykiatrin kommer du oftast med remiss från annan vårdinstans. Du kan även själv ta kontakt för rådgivning eller för att boka tid till behandling eller stödsamtal.

Psykiatrins avdelningar och mottagningar finns i en egen byggnad på Doktorsvägen 1 D.

Tandvård

Tandvård erbjuds till barn och ungdomar upp till 19 år samt för patientgrupper som är prioriterade av medicinska och sociala skäl. För akuta problem finns jourhavande tandläkare.

Läs mer om tandvården