Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Intensivvård och uppvak

Ring till Intensivvård och uppvak
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 A, huvudentrén, på första våningen.
Besök enligt överenskommelse med personalen.
Ge oss feedback!

Vi vill utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Vad är bra och vad kan förbättras? Skicka dina synpunkter till vår avdelningsskötare .

Avdelningsskötare
Ida-Mari Elfving-Gustafsson
ida-mari.elfving-hustafsson@ahs.ax

Så kan vi hjälpa dig

Vi tar hand om dig som är svårt sjuk eller skadad och som behöver noggrann övervakning och intensivvård. Vi övervakar dig också på uppvaket omedelbart efter din operation. Du stannar hos oss fram tills att du kan vårdas på din avdelning.

Avdelningen för intensivvård och uppvak tillhör anestesi- och operationsavdelningen. 

Intensivvård av svårt sjuka patienter

Intensivvården är en beredskapsverksamhet, där vi vårdar allvarligt skadade och svårt sjuka patienter dygnet runt. Till exempel vid akuta hjärtproblem, andningssvikt (respiratorisk insufficiens) eller nyopererade patienter.

Barn som behöver intensivvård transporteras till barnkliniker i Sverige eller Finland.

Vi har minst tre sjukskötare per skift och varje patient har så långt det är möjligt en egen personlig sjukskötare. Vi vill skapa trygghet för patienter och anhöriga, därför tar sjukskötaren hand om samma patient så långt det är möjligt. Vi anser också att anhöriga är en resurs. Ni är aldrig i vägen och är alltid välkomna till oss.

Avdelningen har tre vårdplatser och en övervakningsplats. Varje år vårdar vi ca 400 patienter.

Uppföljning efter vård på intensiven

Efter att du har blivit vårdad på intensivvårdsmottagning kan det bli aktuellt med ett uppföljningsbesök (post IVA mottagning). Det gäller dig som fått en dagbok med hem eller för dig som uppfyller andra kriterier för uppföljning.

Uppföljningen gör vi för att du lättare ska kunna bearbeta och förstå vad som hänt under vårdtiden. Samtidigt får du möjlighet att diskutera frågor som rör din vård och behandling.

Vårdpersonal från IVA besöker dig på vårdavdelningen strax efter utskrivningen från IVA. Efter 2-3 månader kontaktar vi också dig för ett kostnadsfritt uppföljningsbesök. Då går vi igenom den dagbok som vårdpersonalen skrev under din vårdtid. Det finns också utrymme för eventuella frågor.

Inför besöket skickar vi en hälsa- och livskvalitetsenkät hem till dig. Du hittar den också på denna sida under Blanketter.

Dagkirurgi

På dagkirurgiska enheten tar vi hand om dig både före och efter din planerade operation.

Vardagen innan du ska opereras kontaktar personalen dig för att:

 • ge dig den tid som du ska vara på avdelningen
 • gå igenom de rutiner som behöver vara uppfyllda för att du ska kunna opereras.

Efter din operation kommer du från operationssalen tillbaka till avdelningen, där du vaknar upp efter din sövning.

När du vaknat vill vi säkerställa att:

 • du kan äta och dricka
 • smärtan är under kontroll
 • du kan kissa
 • du mår bra.

Bra att veta efter din operation

Efter operationen får du träffa kirurgen som opererat dig. Innan det är dags för hemgång får du också muntliga och skriftliga hemvårdsföreskrifter av sjukskötaren.

För att du ska kunna gå hem efter operationen är det ett krav att du har någon hemma hos dig den första natten direkt efter din operation.

Vardagen efter din operation ringer en sjukskötare upp dig för att höra hur du mår och för att svara på de frågor du kanske har.

Till uppvaket efter operationen

Vid uppvaket övervakar vi patienterna omedelbart efter en operation och fram till att de kan vårdas på avdelningen. Patienter på uppvaket kan ha genomgått:

 • en mindre operation, till exempel dagkirurgiska ingrepp
 • en större operation, till exempel totalhöftprotes.

Vid uppvaket finns fem platser.

Vi hjälper även andra enheter med åtgärder som kräver sövning (anestesi).

Din dag på dagkirurgiska enheten

Så här ser den vuxna operationspatientens dag på dagkirurgiska enheten ut:

 1. Dagen börjar med att du anländer till dagkirurgiska avdelningen på avtalad tid. Avdelningen ligger på andra våningen (mittemot kirurgiska avdelningen). Ring på ringklockan.
   
 2. Du blir tilldelad ett omklädningsskåp och får byta om till operationskläder.
   
 3. Sjukskötaren intervjuar dig och kontrollerar att du har följt fasterutiner och övriga rutiner inför operationen. Vi kontrollerar också att du har någon som hämtar dig från sjukhuset och är med dig den första natten efter operationen.
   
 4. En venkanyl sätts i handen/armen för att du skal kunna få mediciner och vätska under och efter operationen. Vanligtvis ger vi även premediciner, som Panadol.
   
 5. Läkaren som ska utföra ingreppet kommer och träffar dig före det är dags att gå in till operationssalen.
   
 6. Medan du väntar på att få bli opererad kan du till exempel se på TV eller läsa.
   
 7. Anestesisjukskötaren kommer och får rapport av sjukskötaren på dagkirurgiska avdelningen. Sen går du till operation.
   
 8. I operationssalen läggs bedövning eller narkos och operationen startar. Vi följer blodtryck, puls och syresättning under hela operationen.
   
 9. Efter operationen kommer du tillbaka till dagkirurgin. Sjukskötaren följer med blodtryck, puls, andning och smärta.
   
 10. När du är tillräckligt vaken, eller bedövningen börjat släppa, får du komma upp och sitta. Det kan variera mellan cirka 1-3 timmar beroende på ingreppets art.
   
 11. Ett lätt mellanmål med kaffe, smörgås och yoghurt serveras.
   
 12. Läkaren kommer och informerar om ingreppet och eftervården. Nödvändiga recept och intyg utfärdas.
   
 13. Sjukskötaren ger hemvårdsföreskrifter.
   
 14. När du ätit och druckit, tömt urinblåsan och smärtan är under kontroll kan du åka hem med din följeslagare.
   
 15. Nästa dag ringer en sjuksköterska hem till dig för att kontrollera måendet samt repetera hemvårdsinstruktionerna och svara på eventuella frågor.

Information för anhöriga och besökare

Intensiven har inga besökstider, men välkomnar anhöriga på besök enligt överenskommelse med personalen.

Uppvaket tar bara emot besökare enligt särskild överenskommelse. En förälder till ett minderårigt barn, som har opererats, är välkommen att vara med barnet på uppvaket.

Ta hänsyn till allergiker och undvik att använda parfym då du besöker ÅHS.

Vi som jobbar här

På kliniken arbetar IVA-ansvarig läkare, anestesiläkare och andra specialistläkare (till exempel kirurger) samt sjukskötare, närvårdare, sekreterare och sjukhusbiträden. En del av sjukskötarna deltar också i helikopterteamet.

Publicerad
Uppdaterad