Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ambulanssjukvård

När du behöver ambulans ringer du 112 för att komma till landskapets alarmcentral. Här bedömer en alarmoperatör hur allvarlig olyckan eller sjukdomsfallet är. Operatören alarmerar sen ambulansen, som i sin tur rycker ut enligt den skyndsamhetsgrad de fått från operatören.

Beredskap

Ambulanssjukvården på Åland sköts av Räddningsverket i Mariehamn på uppdrag av Ålands hälso- och sjukvård. Årligen utför ambulanssjukvården cirka 3 100 uppdrag på Åland. Vi jobbar ständigt med att ha en god beredskap som trygghet för våra invånare eller besökare i landskapet. 

Dygnet runt har vi två ambulanser redo att rycka ut inom en minut. En tredje ambulans finns också tillgänglig, beredd att rycka ut inom 15 minuter. Ambulanshelikoptern används för uppdrag i skärgården eller på den åländska landsbygden.

Ambulansledningen

Ambulanssjukvårdens medicinska ledning består av en ansvarsläkare inom ÅHS (klinikchefen på akuten) och operativa fältchefer. Fältchefen är en legitimerad sjukskötare med påbyggnadsutbildning. Fältchefen ger assistans till ambulanserna och alarmcentralen och samarbetar med övriga myndigheter ute i fält samt beslutar om fördelning av resurser.

Frivilliga hjälpare 

Ute i de åländska kommunerna finns första insatsgrupper som består av frivilliga hjälpare. De har fått utbildning av ambulanspersonalen och kan alarmeras parallellt med ambulans vid livshotande tillstånd som till exempel hjärtstopp. Syftet är att grupperna ska kunna påbörja första hjälpen tills ambulansen hinner fram.

Akutvårdsservicen anpassas efter patientens behov under dygnets alla timmar.

Länkar för mer information

Räddningsverket

Alarmcentralen

Ove Carlström

Medicinskt ansvarig prehospital verksamhet
Akutkliniken

Tom Göstas

Ambulansmästare
Räddningsverket

Ambulansens tjänstgörande fältchef

Räddningsverket
Publicerad
Uppdaterad