Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nyheter

11.1.2021 - Det här är prioritetsordningen vid coronavaccineringen
ÅHS började vaccinera mot covid-19 den 4 januari och följer den prioritetsordning som THL har fastslagit - så här ser den ut (ÅHS meddelar när det blir aktuellt för vaccinering av respektive grupp -...
Läs mer om Det här är prioritetsordningen vid coronavaccineringen ›
18.12.2020 - Kassan håller stängt för besök tillsvidare
Kassan vid ÅHS ekonomiavdelningen håller stängt för besök tillsvidare på grund av covid-19. Du kan även betala ÅHS-fakturor via din bank. Du kan också lämna material i postlådan utanför kassan....
Läs mer om Kassan håller stängt för besök tillsvidare ›
17.12.2020 - Besöksförbud på sjukhuset
Besöksförbud på sjukhuset träder ikraft från torsdagen den 17 december 2020. Detta gäller även följeslagare på bokade besök. Följande undantag finns: en stödperson får närvara vid förlossning och...
Läs mer om Besöksförbud på sjukhuset ›
17.12.2020 - Besökte du Nautical den 11 december?
Om du besökte restaurang Nautical fredagen den 11 december från kl. 18.00 och framåt bör du vara extra observant på förkylningssymtom. Kontakta ÅHS genast vid symtom, även lindriga.  En person med...
Läs mer om Besökte du Nautical den 11 december? ›
26.11.2020 - 260 ålänningar inbjuds att delta i studie om coronapandemin
Ålands covid-19 populationskohort - en longitudinell epidemiologisk studie och kartläggning av befolkningens erfarenheter och beteenden. Syftet med studien är att studera infektionsförekomst,...
Läs mer om 260 ålänningar inbjuds att delta i studie om coronapandemin ›
29.5.2020 - Känner du oro - delta i online-kursen "Hjälp till självhjälp"
Är du orolig och rädd? Känns allting mindre roligt? Är du stressad och vet inte hur du ska mäkta med? Är du frustrerad eller arg över din situation? Har allting blivit värre under coronakrisen? Om du...
Läs mer om Känner du oro - delta i online-kursen "Hjälp till självhjälp" ›
29.5.2020 - Hantera din och ditt barns ångest - ny sajt hjälper oroliga föräldrar
Om du känner oro smittar det lätt till ditt barn. Nu har forskningsgruppen Voimaperheet vid Barnpsykiatriska forskningscentret vid Åbo universitet lanserat en svenskspråkig sajt där du får...
Läs mer om Hantera din och ditt barns ångest - ny sajt hjälper oroliga föräldrar ›
26.5.2020 - Fysioterapin återupptar delar av verksamheten
Fysioterapin återupptar  följande verksamheter från 1.6.2020: artrosskola med färre deltagare/tillfälle mödrainfo/-gymnastik med färre deltagare/tillfälle individuell bassängträning tillsammans med...
Läs mer om Fysioterapin återupptar delar av verksamheten ›
30.4.2020 - Onlinekurs: Ta hand om dig själv och andra i coronatider
Målgrupp Psykiatrin erbjuder en öppen kursen som riktar sig till dig som är anställd inom vård och omsorg och har en ökad belastning eller mera oro i ditt arbete och din vardag på grund av...
Läs mer om Onlinekurs: Ta hand om dig själv och andra i coronatider ›
28.3.2020 - Ring före du åker till akuten
Akutens dörr är låst. Ring 018-535 001 före du åker till akuten - vårdpersonal ger dig närmare instruktioner. Det är besöksförbud till akuten, endast minderåriga och personer i behov av assistans får...
Läs mer om Ring före du åker till akuten ›