Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nyheter

3.12.2021 - Hämta coronaintyget från Mina Kanta-sidor
Om du vaccinerat dig mot covid-19 kan du ladda ned ditt coronaintyg på Mina Kanta-sidor. Hälsocentralen kan skriva ut motsvarande intyg till dig som inte har åtkomst till Mina Kanta. Om du är dubbel...
Läs mer om Hämta coronaintyget från Mina Kanta-sidor ›
3.12.2021 - 65-plussare kan boka tid för tredje dosen
ÅHS har öppnat webbokningen för 65 år och äldre som kan boka tid för tredje dosen coronavaccin. Det rekommenderade mellanrummet mellan dos två och tre är fem till sex månader. Även du som hör till...
Läs mer om 65-plussare kan boka tid för tredje dosen ›
5.11.2021 - Gott om tider för tredje dosen
ÅHS erbjuder en tredje dos coronavaccin till riskgrupper och alla som fyllt 60 år. Coronavaccinet ger ett mycket gott skydd i åtminstone sex månader. Därefter sjunker skyddet gradvis men snabbast hos...
Läs mer om Gott om tider för tredje dosen ›
26.10.2021 - Utökad målgrupp kan börja boka vaccinationstid för dos 3 och influensa
ÅHS följer THL:s rekommendationer och utökar målgruppen för coronavaccin dos 3 att förutom riskgrupper även gälla alla äldre än 60 år. Det ska ha gått minst sex månader mellan dos 2 och dos 3. I...
Läs mer om Utökad målgrupp kan börja boka vaccinationstid för dos 3 och influensa ›
19.10.2021 - ÅHS rekommenderar provtagning för äldre, gravida och personer i riskgrupp
ÅHS utökar reglerna för provtagning vid infektionssymtom och rekommenderar coronatest även för personer som är äldre än 60 år, gravida och de som har risk att drabbas av allvarlig covid-19 p.g.a....
Läs mer om ÅHS rekommenderar provtagning för äldre, gravida och personer i riskgrupp ›
4.10.2021 - ÅHS håller kvar restriktioner för att minska risken för smitta på sjukhuset
ÅHS önskar att du använder munskydd och är noggrann med handhygienen när du besöker mottagningarna och verksamheterna. Även om coronarestriktionerna har trappats ned i samhället fortsätter vi att...
Läs mer om ÅHS håller kvar restriktioner för att minska risken för smitta på sjukhuset ›
30.9.2021 - Vissa grupper rekommenderas ta en tredje dos vaccin
THL rekommenderar en tredje dos coronavaccin till dig som: har kraftig immunbrist på grund av sjukdom eller vårdbehandling fått andra dosen med för kort mellanrum (3–4 veckor). Om du har kraftigt...
Läs mer om Vissa grupper rekommenderas ta en tredje dos vaccin ›
22.9.2021 - Alla förkylda behöver inte provtas
ÅHS ändrar sin strategi för covid-19-provtagning – nu behöver inte alla förkylda provtas men det finns undantag. Och du behöver inte ringa först – du kan boka tid för coronaprov via webbokningen från...
Läs mer om Alla förkylda behöver inte provtas ›
18.8.2021 - Intervallet mellan vaccindoserna förkortas
ÅHS förkortar intervallet mellan coronavaccinets dos 1 och dos 2 till cirka 8 veckor. Vi har hittills haft 12 veckors intervall mellan doserna enligt THL:s riktlinjer. Nu när en större del av...
Läs mer om Intervallet mellan vaccindoserna förkortas ›
17.8.2021 - Besöksförbudet upphör
Besöksförbudet på sjukhuset upphör men ÅHS rekommenderar ändå starkt att anhöriga avhåller sig från besök. Rådgör med aktuell vårdavdelning om du vill besöka en anhörig.
Läs mer om Besöksförbudet upphör ›