Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Medicin mot covid-19-infektion till patienter med mycket stor risk för svår infektion

Paxlovid (nirmaltrevir/ritonavir) är effektivt vid tidigt insatt behandling vid coronavirussjukdom (covid-19) hos patienter med hög risk för allvarlig coronavirussjukdom. Se nedan för målgrupper! Behandling kan påbörjas på basen av positivt hemmatest, men diagnosen bör bekräftas med laboratorietest (PCR) så snart som möjligt. Läkemedlet är avgiftsfritt och fås från ÅHS. 

 

Behandlingen ska påbörjas inom 5 dagar från symptomdebut.  

Du kan inte få läkemedlet om: 

 • du är under 18 år 
 • du är gravid (Obs! Amning är inget hinder för att få läkemedlet, men amningen ska avbrytas under behandlingen och i 7 dagar efter att du tagit den sista tabletten.) 
 • du har svårt leversvikt 
 • du har svår njursvikt (eGFR < 30 ml/min), inklusive dialyspatienter 
 • du tar ett läkemedel som interagerar med Paxlovids läkemedelssubstanser (läkemedelsinteraktion) - bedöms av läkare. 

 

Målgrupper för behandling med Paxlovid ser du nedtill (observera att genomgången coronavirussjukdom likställs med en vaccinationsdos och endast en given dos vaccin likställs med ovaccinerad

 

A) Mycket kraftigt ökad risk för svår coronavirussjukdom, oberoende av vaccinationsstatus  

B) Mycket kraftigt ökad risk för svår coronavirussjukdom, ovaccinerad eller äldre än 60 år  

 • Svår kronisk njursjukdom (dock ej vid svår njursvikt eGFR <30 ml/min)*  
 • Svår kronisk lungsjukdom*   
 • Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes (endast ovaccinerade eller äldre än 60 år med färre än 4 vaccindoser)   
 • Downs syndrom  

C) Riskgruppspatient över 40 år och ovaccinerad 

 • Astma med regelbunden behandling  
 • Svår hjärtsjukdom*  
 • Neurologisk sjukdom som påverkar andningen*   
 • Immunmodulerande behandling mot autoimmun sjukdom *  
 • Svår kronisk leversjukdom *  
 • Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens   
 • Svår eller medelsvår sömnapné*  
 • Sjuklig fetma = BMI 40 eller högre (behandling kan övervägas även till yngre ovaccinerade)  

D) Paxlovid kan även ges till hemmaboende som är äldre än 80 år och fått färre än 4 vaccindoser.   

 • Särskilt hos äldre är det dock viktigt att noga överväga läkemedelsnyttan med tanke på eventuella biverkningar och läkemedelsinteraktioner.  

*definitioner: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/riskgrupper-for-allvarlig-coronavirussjukdom

 

Bedömning och provtagning    

Patienter tillhörande målgrupp för Paxlovid kan boka provtagning via ÅHS:s webbokning (till Hälsocentralen Infektion) och bör vid positivt provsvar ringa hälsocentralen för bedömning. På helger ringer du till hälsocentralen för provtagning.  
 

Tillhör du målgrupp och har positivt hemmatest ringer du till hälsocentralen för bedömning.  
 

Patienter kan för bedömning även kontakta sin mottagning i specialsjukvården som sköter grundsjukdomen.  
 

Om du mår dåligt och behöver medicinsk bedömning kontaktar du hälsocentralen eller akuten, i nödfall ring 112. 

 

Publicerad
Uppdaterad