Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sjukvårdare som vaccinerar patient med munskydd

THL rekommenderar en femte dos vid kraftig immunbrist

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en femte dos coronavaccin till personer över 12 år som lider av kraftig immunbrist.

Boosterdosen ges 4–6 månader efter fjärde dosen eller genomgången covid-19. 

Ring och boka tid

Om du behöver femte dosen coronavaccin, ring din hälsocentral och boka tid:

Immunbrist orsakar lägre antal antikroppar

THL:s undersökningar visar att mängden antikroppar är lägre hos personer med immunbrist. I medeltal har denna grupp en tredjedel av antalet antikroppar efter fjärde dosen än vad friska vuxna personer har redan efter tredje dosen.

Covid-19 motsvarar en dos

Coronavirussmittan motsvarar en vaccindos, även hos personer med kraftig immunbrist. Om du har kraftig immunbrist, har haft covid-19 och fått fyra doser coronavaccin behöver du inte en femte dos i detta skede.

Mera information

Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist (THL:s webbplats)
 

Publicerad
Uppdaterad