Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Variantvaccin har kommit

ÅHS tar i bruk ett nytt coronavaccin, utvecklat mot coronavirusets Omikron-variant.

Vaccinet som tas i bruk heter Comirnaty Omicron BA.1 och tillverkas av PfizerBioNTech.

Från och med den 19 september får alla patienter som tar sin boosterdos, alltså dos 3, 4 och 5, det nya variantvaccinet. Patienter som har en bokad tid behöver inte göra någonting, utan får automatiskt det nya vaccinet.

Det nya vaccinet ska inte användas för dos 1 och 2. För de doserna används det traditionella Comirnaty-vaccinet.

ÅHS ger just nu dos 1, 2 och 3 för alla som behöver det. Dos 4 kan bokas av alla som fyllt 60 år eller som är äldre än 18 år och hör till en riskgrupp. Personer som har kraftig immunbrist kan få en femte dos.

Fortfarande gäller det att om man har haft en covidinfektion så räknas det som en vaccindos. Har man alltså fått tre doser vaccin och haft covid behöver man inte en fjärde dos just nu. Vaccinen ges på hälsocentralerna i Mariehamn och Godby.

Coronavaccinationerna bokas på ÅHS webbokning, men de som hör till riskgrupp behöver ringa och boka tid. Gällande vaccin för barn och unga är det inte några aktuella förändringar.

Boostervaccination mot corona ges samtidigt som influensavaccinet

Senare i höst, från och med den 7 november, påbörjas influensavaccinationerna för de som fyllt 65 år och för personer som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper. Det blir då även möjligt att ta en boosterdos coronavaccin för de som vill.

Boostervaccination mot corona rekommenderas förutom åt ovannämnda grupper även åt dem som fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar. En boosterdos kan undantagsvis ges även till andra personer som fyllt 18 år av särskilda skäl, till exempel på grund av en arbetskommendering eller för en resa på grund av kraven i destinationslandet.

Vaccinationsskyddet mot allvarlig covid-19 bevaras längst hos grundfriska personer under 65 år. Hos de äldre finns det skäl att förstärka skyddet. De äldsta och mest sårbara grupperna har fått sin fjärde dos på våren, så på senhösten har det gått 5 – 7 månader sedan senaste dos.

För boosterdoserna används de nya Comirnaty-vaccinen som är utvecklade mot Omikron-varianterna.

En boosterdos kan ges oberoende av hur många doser man fått tidigare. Man räknar inte mer antal doser. Alla som hör till målgruppen och inte har fått ett covid-vaccin eller haft covid-19 de senaste 3 månaderna kan ta vaccinet. Precis som med influensa är det viktigt att vaccinet inte ges för tidigt på hösten, så att skyddet säkert ska vara hela vintern när olika infektioner lätt sprids.

ÅHS kommer med mera information senare om hur vaccinationskampanjen genomförs. Vaccinationerna kommer att ges på patientens egen hälsocentral. Både webbokning och möjlighet till drop- in kommer att förekomma. Vaccinationerna pågår huvudsakligen under november månad.

Mer information

För mer information, kontakta smittskyddsläkare, klinikchef Tora Woivalin, tfn 018-535 444, tora.woivalin@ahs.ax

Publicerad
Uppdaterad