Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hand som sträcker ut vaccinampull

Nya rekommendationer om fjärde dosen

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en fjärde dos coronavaccin till 70–79-åringar som hör till riskgrupp 1 eller 2.

Sedan tidigare rekommenderar THL fyra doser åt:

  • personer äldre än 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • alla 80-plussare
  • äldre personer som bor på vårdhem
  • äldre med nedsatt funktionsförmåga och sjukdomar som vårdas av närståendevårdare eller får hjälp av hemtjänst.

Fjärde dosen skyddar sårbara grupper

Äldre personer utvecklar ett sämre och kortvarigare vaccinationsskydd. Om de har många sjukdomar sedan tidigare kan de bli mycket försvagade av en covidinfektion, och bli tvungna att få sjukhusvård. Med en fjärde vaccindos vill man skydda dessa sårbara grupper.

Friska personer under 80 år har ett bra skydd mot allvarlig covid efter tre doser. För dem är det bättre att skjuta upp boosterdosen för att få ett starkare och långvarigare vaccinationsskydd.

Tre månader mellan dos tre och fyra

Sannolikt kommer flera grupper att erbjudas en fjärde dos i höst. Men om pandemisituationen förvärras är det möjligt att THL uppdaterar sina anvisningar tidigare.

Fjärde dosen kan ges tidigast tre månader efter den tredje dosen.

Publicerad
Uppdaterad