Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sjukskötare tar emot i receptionslucka. En annan står i bakgrunden med telefon.

Hälsocentralens infektionsmottagning stänger 4 april

Infektionsmottagningen stänger, och hälsocentralerna fortsätter med bokade besök. Om du behöver akut vård ska du åka direkt till akuten.

Hälsocentralens infektionsmottagning stänger efter söndagen den 3 april. Även coronatelefonen 018-535 313 avslutas.

Om du har infektionssymtom eller frågor om covid-19 ska du ringa din egen hälsocentral från och med måndagen den 4 april. Telefonnumret till hälsocentralerna är:

  • Mariehamn 018-538 500
  • Godby 018-535 819.

Hälsocentralerna tar enbart emot bokade besök

Hälsocentralens jourmottagning tar fortsättningsvis bara emot bokade besök. Om du har brådskande besvär ska du ringa hälsocentralen först.

Om du får tid till jourmottagningen träffar du alltid en sjukskötare först. Sjukskötaren undersöker dig, och bedömer om du behöver träffa en läkare. I många fall behövs ingen läkare. På så vis effektiverar vi mottagningen, och kan ta emot fler patienter som behöver brådskande vård. 

Även patienter med infektionssymtom får besöka hälsocentralerna

Vi är beredda att även ta emot patienter med infektionssymtom på hälsocentralen. Både patienter och vårdpersonal använder fortsatt munskydd i alla situationer. Eftersom alla besök är tidbokade är väntetiden i väntrummet kort. Städrutinerna på ÅHS är fortsatt goda. På så sätt minimerar vi infektionsrisken.

Man behöver inte ringa akuten

Om du behöver akut vård åker du till akuten. Du behöver inte ringa före. Där får du hjälp på plats, eller blir hänvisad till rätt mottagning. Akutens coronatelefon 018-535 001 stänger.

Boka tid för coronaprov

Om du ska ta coronaprov i drive-in-mottagningen bokar du fortsättningsvis tid via webbokningen.

Du behöver inte bekräfta din covidsmitta med ett PCR-prov om du inte hör till utsatta grupper, det vill säga hälso- och sjukvårdspersonal, personer som hör till riskgrupper, gravida och äldre.

Viktigast är att du stannar hemma om du är förkyld, och undviker att föra smittan vidare.

Publicerad
Uppdaterad