Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandling av Övrigt vårdmaterial

Upphandling av Övrigt vårdmaterial 

Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av Övrigt vårdmaterial till centrallagret vid Ålands hälso- och sjukvård. 

Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in digitalt via www.e-avrop.com. För att kunna lämna in anbud behöver anbudsgivaren vara registrerad på e-Avrop. Registreringen är gratis.

Publicerad
Uppdaterad