Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandling av Operationsmaterial

Upphandling av Operationsmaterial 

Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av Operationsmaterial till centrallagret vid Ålands hälso- och sjukvård. 

 Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in digitalt via www.e-avrop.com. För att kunna lämna in anbud behöver anbudsgivaren vara registrerad på e-Avrop. Registreringen är gratis.

Publicerad
Uppdaterad