Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandling av C-båge

Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av C-båge till anestesi-, operations- och intensivvårdskliniken. 

Anbudsförfrågan med bilagor finns publicerad på annonsportalen e-Avrop (www.e-avrop.com). Anbud lämnas in elektroniskt via e-Avrop. För att kunna lämna in anbud behöver anbudsgivaren registrera sig i e-Avrop. Registreringen och inlämnandet av anbud är gratis.

Publicerad
Uppdaterad