Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hud- och neurologmottagningen

Ring till Hud- och neurologmottagningen
Telefontider
måndag 12:00-13:00
onsdag 12:00-13:00
fredag 12:00-13:00
Här finns vi (visa på karta)
Doktorsvägen 1 A, huvudentrén. Anmäl dig i medicinpoliklinikens reception till vänster vid entrén.

Så kan vi hjälpa dig

På hudmottagningen diagnostiserar och behandlar vi oklara och svårare hudsjukdomar. Det kan till exempel vara svårare former av psoriasis, eksem eller acne. Vi diagnostiserar och behandlar hudcancer, men vi tar även hjälp av andra mottagningar i vården av cancer.

På neurologmottagningen utreder vi symtom och sjukdomar från det centrala nervsystemet. De vanligaste sjukdomsgrupperna vi utreder och följer upp är:

 • epilepsi
 • multipel skleros (MS)
 • Parkinsons sjukdom
 • ALS.

Du behöver en remiss

Våra patienter kommer till oss med läkarremiss. Väntetiden är lång.

Tills du får hem en besökstid är det den läkare som skrivit remissen som ansvarar för din vård. Vi har ingen akut verksamhet, endast förbokade besök.

När du besöker oss

Kom ihåg att ta med din kallelse till besöket.

Patientinformation

Frysbehandling av hudförändring med flytande kväve

Du har idag blivit frysbehandlad med flytande kväve på grund av en eller flera hudförändringar. 

Eftervård

Direkt efter behandlingen blir huden röd och det kan svida i det frysta området. Under ett par timmar efter behandlingen bildas en svullnad i området och ibland uppkommer också en vätske- eller blodfylld blåsa. Detta är helt normalt! 

Svullnaden märks allra mest om behandlingen utförts runt ett öga, i pannan eller på övre delen av näsan. 

Det rinner ofta vätska från det behandlade området under de första dagarna. På apoteket finns kompresser med absorberande förmåga och ett ytskikt mot huden som inte fastnar. Använd lämplig storlek. Byt så ofta det behövs. Tvätta området med tvål och vatten.  

När en sårskorpa börjat bildas kan du ha såret utan förband. 

Såret läker normalt på 2-6 veckor. Det kan ibland läka med ett ljust eller vitaktigt märke som kvarstår eftersom hudens pigmentceller påverkas av behandlingen.  

Vid smärta: ta vid behov paracetamolpreparat som smärtlindring (Panadol, Paramax eller dylikt).

Ljusbehandling

UVB är ett ultraviolett ljus som används vid behandling av hudsjukdomar så som psoriasis eller atopiskt eksem. Det är en lindrande behandling, ej botande. 

UVB behandlingens effekt är som bäst om den ges regelbundet. Vi behandlar måndag, onsdag och fredag förmiddagar. Det är en behandlingsserie 15-25 gånger enligt läkarordination. Då behandlingen startar ges en lågdos som ökas efter hand enligt schema.

Behandling

Under behandlingen ska vanligt solljus- och solariesolande undvikas eftersom huden fått sin dos av sol för dagen.

I svåra fall kan ljusbehandling kombineras med lokal salvabehandling och invärtes mediciner enligt läkarordination. 

Ljusbehandlingen har en uttorkande effekt på huden varför det är extra viktigt att smörja sig med fuktbevarande bassalva (oparfymerad) under behandlingsperioden.

Ljusbehandling kan ges max 200 gånger under en livstid. Desto fler gånger du får behandling desto mer ökar risken för att huden åldras i förtid och det finns en ökad risk för hudcancer eftersom ljusbehandlingen motsvarar solens strålar.

Ljusbehandlingen ges inte i kosmetiskt syfte.

Övriga att tänka på:

 • Vid behandlingstillfällena ska huden vara ren och fri från parfymer samt smink
 • Under behandlingen bör man helst vara naken så att hela huden får behandling, män skyddar könsorganen. 
 • Behandlingen sker i ett “ståskåp”.
 • Under behandlingen skyddas ögonen med skyddsglasögon.

Om du får förhinder

Kontakta mottagningen via sjukhusets växel på telefon 018-5355 vid förhinder som akut insjuknande samma dag.

Uteblivet besök debiteras “utebliven avgift” enligt ÅHS patientavgifter.

Epicutantest/hudtest

Vi har planerat att göra en epicutantest (så kallat hudtest) på dig för att utreda orsaken till dina utslag.

De ämnen som ska testas sätts på huden på ryggen under dag 1 (måndag) under speciella häftlappar och lämnas kvar i 2 dygn. Sedan tas de bort.

Resultatet avläses både dag 2 (onsdag) och dag 4 (fredag) efter att testämnena satts på ryggen.

Om häftlapparna av någon orsak skulle lossa i kanterna så kan du fästa dem med någon passande häfta.

För att nå ett så tillförlitligt resultat som möjligt bör följande observeras:

 • tvätta dig kvällen eller morgonen före testen
 • under tiden som testen pågår (5 dygn) får du inte tvätta ryggen
 • du får inte bada badkar eller bada bastu och inte heller duscha eller simma.

Övrigt att tänka på:

 • Från och med kvällen före testen tills den slutförts får du inte använda några salvor på ryggen.
 • Testämnena kan ibland färga av sig på kläderna.
 • Undvik ansträngning och motion som gör att du svettas.
 • Undvik att klia och skrapa på testområdet.
 • Var inte ute i solen med testområdet oskyddat och ta inte ljusbehandling före eller under testtiden.
 • Testningen börjar alltid på måndagar.

OBS! Ibland kan man reagera på testämnena i flera dagar, ända upp till 2 veckor, efter testningen. Om du marker en sådan reaktion ska du ta kontakt med hud- och neurologmottagningen.

Inför PDT-behandling

Fotodynamisk terapi (PDT), är en behandling där man stryker på en kräm och sedan belyser med ett rött ljus.

Krämen innehåller aminolevulinsyra (ALA) som finns naturligt i kroppen. Ämnet omvandlas sedan till ett porfyrin som är ljuskänsligt. Det är bara den del av huden man vill behandla som påverkas, inte normal hud.

Efter att krämen varit på huden i tre timmar belyser man med synligt rött ljus. Energin från ljuset reagerar med porfyrinet och behandlingen börjar verka. Då förstörs de sjuka cellerna.

Behandlingen

På morgonen då du kommer börjar doktorn med att skrapa på området som ska behandlas. Därefter lägger sköterskorna på ett lager ALA-kräm och täcker med plastfolie som sitter kvar i tre timmar. Du måste inte vara kvar på sjukhuset under den tiden. Efter tre timmar startar belysningen med det röda ljuset.

Många patienter känner smärta i samband med behandlingen. Smärtan är av varierande grad, allt från lindrig till svår och upplevs väldigt individuellt. Enstaka patienter kan känna smärta upp till 10-12 timmar efter behandlingen. Man kan då ta Panadol eller Burana för att lindra.

Smärtan kan upplevas som obehaglig men är helt ofarlig.

Efter behandlingen

Efter behandlingen blir huden röd och efter något dygn uppstår oftast sår/blåsor som kan vätska sig. Vid behandling i ansiktet kan det uppstå svullnad i och omkring det behandlade området. Detta är normalt.

Såret kan läggas om med torra kompresser.

Du kan duscha och tvätta dig som vanligt efter behandlingen.

Utsätt inte det behandlade området för solljus under behandlingsdagen och de två närmaste dygnen.

Sårläkningsprocessen tar cirka 2-4 veckor.

Hudförändringen läker sedan ut och lämnar sällan något ärr. En viss rodnad kan ses men den försvinner successivt.

Solskydd

För att ärret ska bli så snyggt som möjligt är det viktigt att skydda det behandlade området från solljus under minst tre månader upp till ett år.

Bästa solskyddet är kläder. Efter behandling i ansiktet kan du använda en hatt med brett brätte eller keps. Solkrämer med hög solskyddsfaktor, gärna innehållande titandioxid och/eller zinkoxid, rekommenderas.

 

Vårdhygieniska riktlinjer för skabb

Bakgrund

Under senare år har skabb blivit en vanlig åkomma. Orsakerna till detta är inte kända med säkerhet, men ett faktum är att alla människor och alla åldrar kan råka ut för sjukdomen – och även där den hygieniska standarden är hög.

Skabbdjuret är ett kvalster, mindre än ½ mm stort, som gräver små gångar i hudens hornlager. 

Huvudsakligaste symtom är klåda, som ofta blir intensiv på natten. De vanligaste ställena på kroppen där djuret angriper är:

 • mellan fingrarna
 • på armbågarna
 • på skinkorna
 • på könsorganen
 • på fötterna.

Hos spädbarn kan dock även ansikte, handflator och fotsulor angripas.

Klådan förorsakas av en överkänslighet mot skabbdjuret i form av eksem som ibland kan spridas till hela kroppen.

Smittväg/smittsamhet

Skabb smittar genom nära, lite längre kroppskontakt. Sannolikt mer än fem minuter. Smitta sker inte genom flyktig hudkontakt som till exempel handslag.

Det är vanligt att flera familjemedlemmar blir angripna. Smittsamheten är stor för personer som sover i samma säng.

Skabbdjuret kan inte hoppa, flyga eller förflytta sig i möbler, men kan i sällsynta fall överföras från textilier. Utanför huden kan skabb överleva 1-3 dagar.

Första gången man drabbas dröjer det cirka 1 månad tills det att klådan sätter in.

Diagnos

Om du har symtom som klåda/utslag bör du söka läkare. Diagnosen ställs genom att hitta ett levande skabbdjur, konstaterat via mikroskopisk undersökning.

Behandling

Behandling sker genom att djuren, inklusive ägg som kan finnas i gångar och ovanpå huden, avdödas med registrerat läkemedel mot skabb.

Vid konstaterad skabbinfektion sker behandlingen vid 2 tillfällen med 1 veckas mellanrum. Medlet ska noggrant smörjas in på varje kvadratmillimeter på huden. Smörj från fotsula till hals och glöm inte underlivet. Smörj under naglarna som ska vara kortklippta.

Insmörjning av händer ska ske efter varje handtvätt, toalettbesök och matlagning.

Duscha efter 10 timmar (smörj in dig på kvällen och duscha på morgonen). Om du behöver duscha innan behandlingsdygnets slut ska all hud åter smörjas in och behandlingstiden fortsätter därifrån.

Efter varje avslutad behandling och dusch ska rena och oanvända kläder användas. Du smittar inte efter avslutad behandling.

Läkemedlet kan ge klåda och hudirritation som kan fortsätta cirka 2-3 veckor. Smörj med mjukgörande hudkräm efter dusch. Ibland kan klåda sitta i längre än 3 veckor. 

Mobilisering

Du ska inte sitta med bar hud i gemensamma stolar med textilier och soffor under behandlingstiden. Lägg lakan som skydd över textila möbler om de används under behandlingstiden.

Tvätt

Det är viktigt att du tvättar använda kläder, handdukar, sängkläder, plädar, huvudbonader, handskar, skor, tofflor etc. i samband med 1:a behandlingstillfället. Det ska upprepas vid behandlingsomgång 2.

Förvara all tvätt i försluten påse och tvätta sedan i 60 grader eller i den temperatur plagget tillåter. Skabbdjur är känsliga för uttorkning och överlever inte 50º C.

Textila möbler, madrasser, mattor och annat poröst material som ej kan tvättas eller vädras, dammsugs eller täcks med plast och ställs undan i minst 3 dygn.

Anhöriga/familjemedlemmar

Vid konstaterad skabb sker behandlingen vid 2 tillfällen med 1 veckas mellanrum. Hemmaboende familjemedlemmar samt eventuella partners utan symtom behöver inte bedömas men ska behandlas 1 gång vid första behandlingstillfället.

Familjemedlemmar samt eventuella partners med symtom måste behandlas samtidigt och vid 2 tillfällen.

Behandling av barn under 1 år bör alltid ske efter ordination av läkare.

Källa: Region Örebro 2019

Vi som jobbar här

Hud-och neurologmottagningen är en konsultverksamhet. Till oss kommer specialistläkare inom dessa två områden.

Läkare kommer regelbundet till mottagningen, närvaron styrs av behov och tillgång. Vid jul och sommar kan längre uppehåll förekomma.

Behöver du förnya ditt recept?

De flesta recept kan förnyas via hälsocentralen eller företagshälsovården.

Tänk på att läkarnärvaron inte är kontinuerlig på mottagningen, vilket betyder att förnyelsebegäran via Kanta inte fungerar (läkaren har bara åtta dagar på sig att förnya receptet efter att begäran kommit in).

Förnya recepten i god tid!

Läkemedel som kräver att en specialistläkare förnyar receptet är följande:

 • isotretinoin
 • neotigason
 • protopic (i vissa fall)
 • equasym-depot
 • biologiska läkemedel då tidsbegränsat intyg gått ut.

Per-Anton Westerberg

Klinikchef
Medicinkliniken

Gunlög Eriksson

Avdelningsskötare
Medicinkliniken, Medicinpolikliniken
Sjukskötare tillsammans med patient i säng och kirurgkollega

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre för våra patienter. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Både det som är bra och det som kan förbättras.

Publicerad 7.10.2019
Uppdaterad 7.9.2022