Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hand som håller i en vaccinampull och drar upp en spruta.

Bokningen öppnar för 30 år och äldre i riskgrupp 2

Om du är 30 år eller äldre och hör till riskgrupp 2 kan du börja boka tid för coronavaccinering onsdagen den 5 maj via telefonnummer 018-538 323. Du får Pfizers vaccin.

Du kan läsa mer om vilka som hör till riskgrupp 2 på sidan Aktuellt om coronavaccineringen.

Publicerad 27.4.2021
Uppdaterad 27.4.2021