Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Coronavaccinationsspruta, vaccinampuller, coronavirus och tidtagarur

65-plussare kan börja boka tid för vaccinering 13 april

Du som fyllt 65 år kan börja boka tid för vaccinering tisdagen den 13 april. Det här gäller alltså även dig som inte hör till någon riskgrupp. Boka gärna via webbtidsbokningen som öppnar samma dag.

Om du hör till riskgrupp ska du alltid boka via telefonsamtal, telefonnummer 018-538 323.

De här vaccintyperna används

För personer som har fyllt 65 år används Astra Zenecas vaccin. Detta gäller även de som har en bokad tid från tidigare och var planerad för Pfizers vaccin.

För personer som är yngre än 65 år används Pfizers vaccin. Aktuella i denna åldersgrupp är personer som hör till riskgrupp 1 och 2 samt sjukvårdspersonal och personal i äldreomsorgen i prioritetsgrupp 1. Sjukvårdspersonal och personal i äldreomsorgen får vaccinet av sin företagshälsovård.

Publicerad 9.4.2021
Uppdaterad 9.4.2021