Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Spruta nedstucken i vaccinburk. Coronavirus i bakgrunden.

Vissa grupper rekommenderas ta en tredje dos vaccin

THL rekommenderar en tredje dos coronavaccin till dig som:

 • har kraftig immunbrist på grund av sjukdom eller vårdbehandling
 • fått andra dosen med för kort mellanrum (3–4 veckor).

Om du har kraftigt nedsatt immunförsvar

Den tredje dosen får du efter att det har gått minst två månader sedan den andra dosen. Du får i första hand samma vaccin som den andra dosen.

Du hör till gruppen ”kraftigt nedsatt immunförsvar” om du har:

 • transplanterade organ
 • transplanterade stamceller
 • svår eller medelsvår medfödd immunbrist
 • cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
 • autoimmunsjukdom som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
 • svår kronisk njursjukdom eller om du går på dialys
 • långt framskriden eller oskött HIV
 • annan svår immunbrist som bedömts av läkare.

Boka tid för dos 3 via webbokningen eller ring 018-538 323. Om du är osäker på om du ska ta dos 3 ska du kontakta din behandlande läkare.

Vaccinationen sker vid Åland Post i Sviby. Du kan samtidigt vaccinera dig mot säsongsinfluensan.

Om du har för kort tid mellan första och andra dosen

Om du fått första och andra dosen coronavaccin med bara 3–4 veckors mellanrum behöver du en tredje dos. Det ska ha gått minst 6 månader sedan du fått den andra dosen. Doser som getts med för kort intervall skyddar sämre mot lindrig form av covid-19. Skyddet mot allvarlig sjukdom är fortfarande bra.

På Åland handlar denna grupp om dem som vaccinerades i början av året:

 • sjukvårdspersonal
 • personer på vissa äldreboenden. 

ÅHS företagshälsovård vaccinerar sjukvårdspersonal som behöver en tredje dos. ÅHS vaccinerar gruppen äldre på boenden i samråd med boendena.

Sällsynta biverkningar har rapporterats bland unga män som fått mRNA-vaccin

Dos tre rekommenderas inte till friska män under 30 år. I sällsynta fall har unga män som fått mRNA-vaccin drabbats av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation. Ännu vet man inte om en tredje dos vaccin kan förhöja risken för detta.

Publicerad 30.9.2021
Uppdaterad 30.9.2021