Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hand som sticker spruta i coronavirus. Vaccinflaska i bakgrunden.

Vaccinering med AstraZeneca fortsätter för 65 år fyllda

THL har konstaterat att användningen av AstraZenecas vaccin är riskfri för personer äldre än 65 år. I den åldersgruppen har det inte förekommit den typ av allvarliga biverkningar som nu utreds i Finland, Norden och Europa.

THL beslutade 19.3.2021 att tillfälligt avbryta användningen av AstraZenecas coronavaccin. Uppehållet var på en vecka för att utreda om vaccinet kan vara orsaken till två fall av allvarliga blodproppar hos yngre personer i Finland.

På grund av liknande misstankar har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utrett ärendet, och har den 18 mars slagit fast att generellt är de vaccin som är i bruk säkra. Nyttan av vacciner överskrider vida risken för biverkningar.

För mer information hänvisar vi till THL:s pressmeddelande 25.3.2021.

70 år fyllda vaccineras med Pfizer BioNTechs vaccin

Det viktigaste målet nu är att slutföra vaccinationerna för den del av befolkningen som fyllt 70 år. De vaccineras som planerat med Pfizers vaccin. De doser som levereras till Åland behövs för den åldersgruppen och räcker endast till dem.

65 år fyllda i riskgrupp 1 och 2 kan boka tid för vaccinering

ÅHS hade avbokat vaccineringen för ca 40 personer i riskgrupp 1 som var planerade med AstraZenecas vaccin. Personer i denna riskgrupp som fyllt 65 år kommer att erbjudas en ny tid för vaccinerings med samma vaccin. Samtidigt öppnar vi upp bokningen för de personer som hör till riskgrupp 2 och som är 65–69 år gamla. Tid för vaccination bokas som vanligt på telefon 018-538 323.

Till riskgrupp 1 hör personer med följande sjukdomar eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår covid-19:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • cancersjukdom under aktiv behandling
 • svår störning i försvarssystemet
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
 • Downs syndrom (vuxna).

Till riskgrupp 2 hör personer med följande sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för svår covid-19:

 • astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
 • stroke eller annan neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
 • läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
 • svår kronisk leversjukdom
 • typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
 • svår sömnapné
 • psykossjukdom
 • sjuklig fetma (BMI minst 40).

Yngre än 65 år i riskgrupp kan ännu inte boka tid

Personer som är under 65 år och hör till riskgrupp kan i dagsläget inte boka en tid. De som redan har en bokad tid kommer senare att bli kontaktade. ÅHS meddelar när bokningen för alla personer i riskgrupp öppnar igen och vilket vaccin som då erbjuds.

Många personer i riskgrupp och en del sjukvårdspersonal är redan vaccinerade med dos 1 och har en tid för dos 2 planerad senare. THL har ännu inte meddelat vilket vaccin som ska användas i den situationen.

Publicerad 25.3.2021
Uppdaterad 25.3.2021