Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Blå coronavirus och vaccinampull

Utökad målgrupp kan börja boka vaccinationstid för dos 3 och influensa

ÅHS följer THL:s rekommendationer och utökar målgruppen för coronavaccin dos 3 att förutom riskgrupper även gälla alla äldre än 60 år. Det ska ha gått minst sex månader mellan dos 2 och dos 3. I november kan de som får tredje dosen samtidigt vaccinera sig mot influensa.

Det har visat sig att coronavaccinet ger ett mycket gott skydd i åtminstone sex månader. Därefter sjunker skyddet gradvis men snabbast hos dem som hör till riskgrupp eller är äldre än 60 år. En tredje vaccindos minskar deras risk för att insjukna i allvarlig covid-19.

Målgrupp

Webbokningen öppnar

Vaccineringen startar

70 år och äldre

27 oktober

1 november

Riskgrupp 1 och 2*)

24 november

29 november

60–70 år

mitten/slutet av december

mitten/slutet av december

*) Läs mer om riskgrupp 1 och 2 på THL:s webbplats: Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom

I november kan du få influensavaccinet samtidigt som dos 3

De som tar coronavaccin dos 3 i november kan få vaccin mot säsongsinfluensa samtidigt, dvs. gruppen 70 år och äldre. Det räcker med att boka en tid för coronavaccination – du kan få influensavaccin vid samma tillfälle. Vi uppmanar dem som ska få dos 3 först i december eller januari att boka en tid för enbart influensavaccin i november.

Vaccineringen sker på Åland Post i Sviby.

Skärgårdsbor kan boka tid hos hälsovårdaren

Skärgårdsbor som vill ta dos 3 coronavaccin ska anmäla sitt intresse hos hälsovårdaren – vaccineringen sker i december.

 

Publicerad 26.10.2021
Uppdaterad 1.11.2021