Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Smittspårning

Smittspårningen vid ÅHS har konstaterat att en person som är bärare av Covid 19 viruset har besökt Cafe Julius måndagen den 1.3. mellan klockan 14 och klockan 17. Personen i fråga har varit smittsam. Vi ber därför personer som besökt Cafe Julius under ovanstående tid att kontakta ÅHS corona telefon på nummer 535313 och boka en tid för testning oberoende av symptom.

Publicerad 7.3.2021
Uppdaterad 7.3.2021