Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

En sjukskötare vaccinerar en patient

Intervallet mellan vaccindoserna förkortas

ÅHS förkortar intervallet mellan coronavaccinets dos 1 och dos 2 till cirka 8 veckor. Vi har hittills haft 12 veckors intervall mellan doserna enligt THL:s riktlinjer.

Nu när en större del av befolkningen redan blivit vaccinerad och tillgången på vaccin har förbättrats finns det möjlighet att förkorta intervallet. Sedan ett par veckor har ÅHS tillämpat detta och gett tid för dos 2 cirka 8 veckor efter dos 1.

Du kan själv boka en ny tid för dos 2

Om du har fått tid för dos 2 längre fram kan du själv boka en ny tid på ÅHS webbokning. Den nya tiden får vara tidigast 6 veckor efter dos 1.

Exempel: du har fått dos 1 den 14 juli. Du har fått tid för dos 2 den 28 september. Gå in på webbokningen och boka en ny tid för coronavaccination. Välj en tid som är tidigast den 25 augusti (6 veckor efter dos 1). 

Hittar du ingen lämplig tid – pröva igen en annan dag. Vi lägger ut nya tider efter hand.

När du kommer till din nya vaccinationstid avbokar vi den ursprungliga tiden.

Vid för kort intervall får du en ny tid

Om du har bokat en tid med för kort intervall, till exempel 4 veckor efter dos 1, får du inte vaccinet när du kommer till mottagningen – då ger vi dig en ny tid.

Publicerad 18.8.2021
Uppdaterad 18.8.2021