Meddelande från smittskyddet

Personer som har vistats i bowlinghallen på Idrottsgården lördagen den 9 oktober under tiden 15.30 -17.30 kan eventuellt ha exponerats för coronasmitta. 

Vid minsta tecken på infektion bör ÅHS kontaktas på coronatelefon 018-535 313.

Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Information om vaccinationsintyg

Överföringen av vaccinationsinformation till KANTA för de som är vaccinerade av ÅHS är slutförd.
Det kan dock dröja upp till fem dagar innan vaccinationsintygen för de senast överförda anteckningarna blir synliga.

Om man behöver ett intyg för resa eller dylikt innan det finns tillgängligt på KANTA, kan man kontakta hälsocentralen som skriver ut ett tillfälligt intyg över fullgjord vaccinationsserie. Intyget kostar 28€.

Informationsöverföringen för de som vaccinerats av Medimar eller Cityläkarna är fördröjd av tekniska skäl och prognosen är oklar när överföringen är klar. Behöver man ett intyg innan dess ska man kontakta Medimar eller Cityläkarna.

Publicerad 5.7.2021
Uppdaterad 8.7.2021