Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Detaljbild av vaccinationsampuller

Inbokade 70-plussare får Astra Zeneca-vaccinet

Det oerhört viktigt att vaccinationerna mot covid-19 fortsätter utan fördröjning eftersom risken för allvarlig covidsjukdom är som störst hos de äldre och hos personer som tillhör riskgrupper.

För att kunna fortsätta vaccineringen som planerat och nå ut med vaccin till alla i utsatta grupper har ÅHS beslutat att:

  • De personer som har fyllt 70 år och är inbokade för vaccinering av dos ett 10–11 april och 17–18 april får Astra Zenecas vaccin istället för Pfizers vaccin. Vi kan för närvarande inte erbjuda något annat alternativ. Om du inte önskar Astra Zeneca-vaccinet vill vi att du avbokar din tid. Om du har bokat på webbokningen går det bra att avboka på samma sätt. 
  • ÅHS öppnar bokningen för alla medborgare som fyllt 65 år den 13 april. Även du som fyllt 65 men inte hör till någon riskgrupp kan nu få vaccinet. Smidigast bokar du tiden på webben.

Dessa åtgärder gör att ÅHS inom kort kan öppna bokningen för 18–64-åringar i riskgrupp igen. De erbjuds Pfizers vaccin. Om du hör till riskgrupp ska du boka din tid per telefon. Vi meddelar när bokningen för denna grupp öppnar.

Sällsynt med biverkningar av Astra Zeneca-vaccinet för 65 år fyllda

THL beslutade att återuppta användningen av Astra Zenecas vaccin för personer som fyllt 65 år 25.3.2021 eftersom det var klarlagt att sällsynta biverkningar som till exempel sinustrombos (venös blodpropp i hjärnan) inte var överrepresenterade i denna befolkningsgrupp. 

Astra Zenecas vaccin ska inte ges åt äldre som tidigare haft de ovanliga sjukdomarna sinustrombos eller HIT (heparininducerad trombocytopeni). Vid andra typer av blodproppar ser man inte en förhöjd risk för biverkningar. Genomgången cerebral infarkt, hjärnblödning eller SAB (subarachnoidal blödning) är inget hinder. Inte heller tidigare djup ventrombos (i till exempel nedre extremiteterna) eller lungemboli är hinder för vaccination.

Utredningarna om orsakssamband mellan vaccinet och biverkningarna fortsätter både hos finländska och europeiska myndigheter, och man har inte ännu gett ytterligare besked om för vilka andra grupper Astra Zenecas vaccin kan användas i fortsättningen. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA konstaterade 7.4.2021 att nyttan av vaccinet överskrider de sällsynta riskerna. Däremot kan det finnas skäl att överväga för vilka patientgrupper vaccinet är mest lämpligt.

Publicerad 9.4.2021
Uppdaterad 9.4.2021